Bankalardan 10 yıllık hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Bankalardan 10 yıllık hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz
Güncelleme:

Danıştay, hesap işletim ücretini iptal etti, 10 yıllık para geri alınabilecek.

Danıştay 15. Dairesi, bankaların “hesap işletim ücreti” almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Başkanı Deniz Özer, “Vatandaşlar, geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse bunların dekontlarını bankalardan talep etsinler ve kararla birlikte başvurarak iade istesinler” dedi.

TÜSODER, 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle BDDK aleyhine Danıştay’da dava açtı. Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden “hesap işletim ücreti” alınmasına yönelik hükmü oybirliğiyle iptal etti.

Kararda, “Kamusal gözetim ve denetim altında bulunan bankalar ve finans kuruluşlarının, tüketici kredilerinden kaynaklanan birtakım masraflarını, sadece faiz kalemi içerisinde yansıtmasının beklenemeyeceği, yönetmelikte belirlenen sınırlar içerisinde makul, haklı ve belgeli olmak koşullarını sağlamak şartıyla birtakım masraf ve ücretleri tüketicilerden talep edebilecekleri mevzuatça uygun görülmektedir” ifadeleri yer aldı.

İşte bankalara göndermeniz gereken dilekçe örneği:

                                                                                                                                    TARİH

...............Bankası Genel Müdürlüğü'ne,

Bankanız nezdinde bulunan hesaplarımdan Hesap İşletim Ücreti olarak yapılmış kesintileri gösteren listenin, 5411 sayılı yasanın 76. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca tarafıma geri iade edilmesini talep ediyorum.

Saygılarımla,

İMZA


AD SOYAD
TC. KİMLİK NUMARASI
ADRES
TELEFON

 

Seçiniz...