BDDK açıkladı: Limit 250 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı

BDDK açıkladı: Limit 250 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı
Güncelleme:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zaman aşımına uğrayan hesapların mektup limitini 250 TL'den 1000 TL'ye yükseltti.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), resmi internet sitesi üzerinden Mevduat ve Katılım Fonu ile ilgili bir değişikliği duyurdu. Buna göre, zaman aşımı miktarı 250 TL'den 1.000 TL'ye yükseltildi.

Her yıl Türkiye'de milyonlarca dolarlık mevduat, zaman aşımı gerekçesiyle banka hesaplarından alınarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor. Bu yeni değişiklikle birlikte, bu süreçte etkilenen müşterilerin 15 Haziran 2024 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Aksi halde mevduatları TMSF'ye devredilecek.

Ziraat Bankası, uzun bir süredir hesaplarda atıl durumda bekletilen ve yıllarca işlem görmeyen bakiyelerin zamanaşımına uğraması durumunda Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devredileceğini duyurdu. Banka, paralarını unutan veya uzun süredir pasif durumdaki hesaplarında herhangi bir işlem yapmayan müşterileri için bir liste yayımlayarak önemli bir tarih belirledi. Bu belirtilen tarihe kadar müşterilerin işlem yapmaları ve hesaplarını aktif hale getirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, bakiyeler TMSF'ye devredilecek ve bu süreci engellemek mümkün olmayacak.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bankalar, hesaplarında 1000 TL ve üzeri bakiye bulunmasına rağmen uzun süreler boyunca bu bakiyeyi atıl durumda bırakan müşterilere uyarı gönderme yükümlülüğüne sahip olacaklar. Bu uyarılarda belirtilen son tarihe kadar başvuruda bulunmayan müşterilerin hesaplarındaki tüm para, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. Bu önlem, hesaplarında uzun süredir işlem yapılmayan yüksek bakiyelere sahip müşterilerin durumunu düzenlemeyi ve kayıplarını önlemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda müşterilere düzenli aralıklarla hatırlatma ve uyarılar gönderilerek bu sürecin izlenmesi sağlanacak.

BANKA HESAPLARINDAKİ BAKİYELER SIFIRLANACAK

Bankaların yaptığı duyuruya göre, 15 Haziran 2024 tarihine kadar başvuru yapılmaması durumunda listedeki kişilere ait hesaplardaki tüm bakiyeler sıfırlanacak. Parasını bankalarda unutan ve durumu zaman aşımı süresinin ardından fark edenler için itiraz kanalları açık olacak olsa da, ihtilaflı durumlarda bu bakiyenin kurtarılması uzun bir süreç gerektirebilir.

Bu nedenle bankalar, müşterilere gönderdikleri bilgilendirme notlarında gerekli kontrollerin yapılması ve listede yer alan kişilerin bakiyeleri için hızlıca aksiyon almaları konusunda uyarıda bulundu. Bu süreçte müşterilerin hesaplarını aktif hale getirmek ve ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak önem arz ediyor.

Ziraat Bankası'nın zaman aşımı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi gereğince bankaların, zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini şubat ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir."