KVKK'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar

KVKK'dan tüm çalışanları ilgilendiren karar
Güncelleme:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, üniversitelerde çalışanların özlük bilgilerinin tüm personelle paylaşılarak kişisel veri işlenmesinin hukuka aykırı olduğuyla alakalı bir karar verdi.

KVKK'nin verdiği bu kararına göre, bir üniversitede, çalışan tüm öğretim üyelerinin sicil numaraları, çalıştıkları birimleri ve izin durumlarını gösterir veriler üniversite yönetimi tarafından herhangi bir ayrım veya gerekçe gösterilmeden toplu bir şekilde e-posta ile bütün personelle paylaşıldı.

Söz konusu olan paylaşımın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu iddia eden bir çalışan, KVKK'ye başvurdu.

 HUKUKA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme sonucu, veri sorumlusu konumunda olan üniversite yönetimince kişisel verilerin diğer personelle paylaşılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin kanunda yer alan işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı ve bunun hukuka aykırılık teşkil ettiği tespit edildi.

 KVKK, bilgilerin paylaşılmasıyla alakalı disiplin hükümlerine göre alakalı kişiler hakkında işlem yapılmasına ve işlemin sonucunun KVKK'ye bildirilmesine karar verdi.