Sakın hastalanayım demeyin! Sağlık çalışanları iş bıraktı

Güncelleme:

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Meclis’e sunulan düzenlemenin geri çekilmesi üzerine sağlık meslek örgütleri tarafından alınan karar çerçevesinde, sağlık çalışanları bugün yurt genelinde iş bıraktı.

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine bugün grev yapan sağlık çalışanları, “Oyalama, lütuf değil; hakkımız olanı istiyoruz” dedi.

Greve katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası özlük haklarına ilişkin adımların atılmasını talep ediyor.

Antalya Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi’nin çağrısıyla, kentteki sağlık çalışanları da, TBMM’deki tüm partilerin oybirliğiyle getirilen yasa tasarısının, Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine bugün greve gitti.

Grev nedeniyle ilk eylem saat 09.00’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi içinde bulunan Asistan Cafe önünde gerçekleşti.  İkinci açıklama ise saat 10.00’da Atatürk Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilecek.