Şok iddia: Memur ve emekli maaşları yanlış hesaplandı!

Şok iddia: Memur ve emekli maaşları yanlış hesaplandı!
Güncelleme:

Çalışma ekonomisi uzmanı ve yazar Prof. Dr. Aziz Çelik, Maliye’nin memur ve emekli maaşlarını eksik hesapladığını kaydetti, yayımlanan genelgenin yargıya götürülmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma ekonomisi uzmanı ve yazar Prof. Dr. Aziz Çelik, kişisel Twitter hesabından yaptığı ayrıntılı açıklamada, memur maaş ve emekli aylıklarının enflasyon farkı nedeniyle artışının yanlış hesaplandığını söyledi.

Çelik, Resmi Gazete’de yayımlanan genelgenin yargıya götürülmesi çağrısı yaptı.

Çelik, açıklamasını paylaştığı mesajında, “Temmuz artışı %41,69 hesaplandı. Olması gereken %46,69, en kötü ihtimalle %44,29!” diye yazdı.

Çelik’in paylaştığı tabloya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur maaşları ve emekli aylıkları artışında yüzde 2,60 veya yüzde 5,27 oranında eksik hesap yaptı.

memur ve emekli maaş zammı hesaplaması tablosu

 Prof. Dr. Aziz Çelik’in yaptığı açıklama şöyle:

TÜİK'e göre resmi enflasyon (TÜFE) Ocak-Haziran döneminde %42,35'tir. Memur maaşlarının ve emekli aylıklarının artışı 6 aylık enflasyona göre yapılıyor. İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam 5510 sayılı Yasayla 6 aylık TÜFE oranında belirlendiği için onlara sadece %42,35 artış uygulanacak. Ancak memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı 6. Dönem Toplu Sözleşmesine göre yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının "Mali ve Sosyal Haklar” konulu, 04/07/2022 tarih ve Sıra No: 9 sayılı Genelgesi ile memurlar ile diğer kamu görevlileri ve emeklilerine Temmuz 2022'de uygulanacak toplam artış %41,69 olarak belirlendi. Bu oran 6 aylık resmi enflasyonun dahi altındadır. Memur ve emeklilerinin Temmuz artışı enflasyonun altında kaldı. Bu hesaplama yanlıştır. 25.08.2021 tarih 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve halen yürürlükte olan 6. Dönem Toplu Sözleşmesine göre memurlara ve memur emeklilerine toplam %46,96 oranında artış yapılmalıdır. Yüzde 41,69'luk hesaplama 6. Dönem Toplu Sözleşmesine aykırıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığının söz konusu genelgesi hukuksuzdur ve iptali için idari yargıya başvurulmalıdır.

MALİYE ÇİFTE YANLIŞ YAPIYOR

Maliye'nin hesaplamasında iki yanlış vardır. Birincisi enflasyon farkının hesabıdır. Memur ve memur emeklisi artışları yürürlükteki 6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre yapılmalı. 6. Dönem Toplu Sözleşmesine göre Ocak 2022'de yüzde 5, Temmuz 2022'de ise yüzde 7 zam öngörülmüştür. Toplu sözleşmenin "enflasyon farkı ödenmesi" başlık 8. Maddesine göre ise Ocak-Haziran 2022 arası TÜFE endeksi yüzde 5'i aşarsa katsayılar ve ücretler aşan kısım kadar artırılır. Bunun anlamı Ocak-Haziran dönemi enflasyon farkı kadar telafi artışı yapılmasıdır. Ocak 2022'de yapılan yüzde 5'lik zammın yanında Hükümet ayrıca maaşlarda %2,5'luk bir "iyileştirme" yaptı. 22 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7351 sayılı Kanunla bu ek zam yapıldı. Bu %2,5'luk fark kamuoyuna "iyileştirme" olarak sunuldu. Şimdi bu %2,5’luk fark geri alınıyor. Bu işlem hukuksuzdur, sözleşmeye ve Anayasa ile kabul edilen toplu sözleşme özerkliğine aykırıdır. Maliye 6 aylık enflasyondan %7,5 indirerek enflasyon farkını %34,85 olarak buluyor. Oysa Ocak 2022'de yapılan %2,5 ek zam bir iyileştirmedir, refah payıdır ve geri alınamaz. Bu yüzden enflasyon farkı %37,35 olarak uygulanmalıdır.

ÖNCE ENFLASYON FARKI SONRA TEMMUZ ZAMMI UYGULANMALI

Maliyenin ikinci yanlışı Temmuz 2022 için öngörülen %7'lik zammın uygulanma biçimidir. Önce enflasyon farkı Ocak- Haziran dönemindeki maaş ve aylıklara eklenmelidir. Şöyle ki önce mevcut maaş ve aylıklar %37,35 artacak ve 100'den 137,35'e yükselecektir. Ardından düzeltilmiş (enflasyon farkı eklenmiş, telafi edilmiş) maaş ve aylıklara %7 zam yapılacaktır. Böylece zamlı maaş ve aylıklar 100'den 146,96'ya çıkarak %46,96 artmış olacaktır. Maliye böyle hesaplamıyor. Enflasyon farkı ile Temmuz zammını toplayarak %41,7'lik artışı buluyor. Bunu mevcut maaş ve aylıklara uyguluyor. Bu çalışan aleyhine bir uygulamadır. Çalışanı zarara uğratır. Bu hesaplama toplu sözleşmenin enflasyon farkının telafi edilmesi amacına uygun değildir. Önce ilk 6 ayın hesabı yapılmalı, kayıp telafi edilmeli sonra da %7'lik Temmuz 2022 zammı eklenmelidir. Ocak ayında yapılan %2,5'luk zammın 6 aylık enflasyondan mahsup edilemeyeceği açık olmakla birlikte bir an için Ocak zammı toplam %7,5 olarak kabul edilse bile Maliye yine yanlış hesap yapıyor. Bu durumda enflasyon farkı %42,35 eksi %7,5 = %34,85 olacaktır. Önce mevcut maaş ve aylıklar %34,85 oranında artırılarak enflasyon farkı eklenmiş güncel maaş ve aylıklar bulunmalı. Maaş ve aylıklar bu durumda 100'den 134,85'e çıkacak. Sonra da bu düzeltilmiş ve güncel miktara %7 zam yapılmalıdır: 134,85 çarpı %7=144,29. Bu durumda ise artış oranı %44,29 olmalı.

HUKUKSUZ GENELGEYE İPTAL DAVASI AÇILMALI

Maliye hem %2,5'luk iyileştirmeyi geri alıyor hem de Temmuz zammını yanlış uyguluyor. Temmuzdaki toplam artış, Ocak zammının %5 olarak dikkate alınması durumunda %46,96; %7,5 olarak dikkate alınması durumunda ise %44,29 olur. Maliyenin hesabıyla birinci seçenek arasında (ki doğrusu budur) %5,3 ikinci seçenek arasında ise %2,6 fark vardır. %41,69'luk zam her durumda keyfidir, hukuksuzdur, imkânsızdır. Memurun ve emeklinin hakkına el koymaktır. Maliye'nin Genelgesi idari yargıya götürülüp iptali istenmelidir.

 

Prof. Dr. Aziz Çelik'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur ve emekli maaşları için yaptığı açıklama
Çalışma ekonomisi uzmanı ve yazar Prof. Dr. Aziz Çelik, Maliye’nin memur ve emekli maaşlarını eksik hesapladığını kaydetti, yayımlanan genelgenin yargıya götürülmesi gerektiğini söyledi.