Elektrik ve doğalgaza gelen zama da zam geliyor!

Elektrik ve doğalgaza gelen zama da zam geliyor!
Güncelleme:

Temmuz ayının ilk gününde doğalgaza yüzde 12, elektriğe ise yüzde 15 oranında yapılan zamlara tepkiler devam ediyor. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından yapılan ortak açıklamada yapılan zamları yeni zamların izleyeceği belirtildi.

Açıklamada iktidarın ve enerji yönetiminin yirmi yılda, çok sayıda ithal kömür ve doğalgaz yakıtlı santralın kurulmasını teşvik etmesiyle enerjide ülkenin dışa bağımlılığının arttığı vurgulandı.

 Elektrik üretiminin özelleştirilmesinden sonra şirketlere verilen ek desteklere değinilen açıklamada “YEKDEM, kapasite mekanizması, yüksek fiyatlı alım garantileri vb. yöntemlerle, piyasa fiyatının üzerinde bedel ile elektrik alımı, özel doğalgaz yakıtlı santrallara BOTAŞ tarafından maliyetinin çok altında fiyatlarla doğalgaz satışı ile sınırlı kalmamıştır. Umursamadan çevreye her türlü zararı vermeyi kendilerine hak gören özel şirketlere ödül gibi, çevre mevzuatına uyumda esneklik tanınmış ve çevre izni teşvikleri dağıtılmıştır. 2021 yılı içinde yüzde 15 artan elektrik fiyatlarına son iki buçuk yıl içinde yapılan zam ise yüzde 70 olmuştur” denildi.

KAMU TARAFINDAN KARŞILANSIN

Salgın nedeniyle gelirsiz kalan milyonların faturasının kamu tarafından ödenmesi gerektiği dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Covid-19 salgını nedeniyle, daha önce de işsiz olup şimdi iş bulma umudunu tümüyle yitirenler, salgın nedeniyle işyerlerinin daralma, küçülme ve kapanması nedeniyle işten çıkarılanlar, asgari ücretin yarısına bile varmayan düşük ücretlerle çaresiz çalışanlar, kapanan/kapatılan çok sayıda küçük işyerinin sahibi ile sayıları on milyonu geçen işsiz yurttaşlar, küçük üreticiler, düşük emekli maaşları ile yaşamlarını sürdürmeye yeterli olmayan emekliler, bütün bu kesimlerden milyonlarca yurttaş; elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet faturalarını ödeyememekte, elektrik ve gazlarının kesilmesi ile enerji yoksulları arasına katılmaktadır. Bu durumu önlemek için kriz koşulları sona erene kadar zor durumdaki tüm yurttaşların ve kapanan küçük işletmelerin elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon hizmet bedelleri kamu tarafından karşılanmalıdır.”