İhracat rakamlarından iyi haber geldi

Ticaret Bakanlığının bu sene ilk çeyreğine ait İhracat Beklenti Endeksi, evvelki çeyreğe göre 5 puan artarak 113,9 düzeyinde meydana geldi. Dışalım Beklenti Endeksi ise 9,4 puan artarak 105,9 oldu.

İhracat rakamlarından iyi haber geldi
A+ A-

Ticaret Bakanlığı, sene ilk çeyreğine ait Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni izah etti. Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir evvelki çeyreğe göre 5 puan yükseldi. Geçen sene dördüncü çeyreğinde 108,9 olan endeks, bu sene ilk çeyreğinde 113,9 düzeyine çıktı. Endeks geçen sene aynı dönemine göre ise 3,1 puan azaldı. Sene ilk çeyreğine ilişkin İhracat Beklenti Endeksi'ni gelecek 3 aya yönelik ihracat arayışı ve ihracat sipariş beklentisi suallerine ait endeksler önceki çeyreğe göre azalış istikametinde, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi suallerine ait dağılım endeksleri ise artış istikametinde etkiledi.

DIŞALIM BEKLENTİ ENDEKSİ

2020'nin ilk çeyreğine ilişkin Dışalım Beklenti Endeksi ise geçen sene son çeyreğine mukayese et 9,4 puan artarak 105,9 düzeyinde gerçekleşti. Endeks geçen sene aynı dönemine göre de 11,2 puan arttı. Dışalım Beklenti Endeksi'ni son 3 aylık dışalım sipariş düzeyi sualine ilişkin dağılım endeksi önceki çeyreğe göre azalış istikametinde, diğer suallerin dağılım endeksleri artış istikametinde etkiledi.