Kredi kartı borçları 600 milyar liraya yaklaştı

Kredi kartı borçları 600 milyar liraya yaklaştı
Güncelleme:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2023'ün sadece ilk 3 ayında kredi kartı borcu yaklaşık yüzde 30 artarak 600 milyar liraya yaklaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bireysel kredi kartı sayısı 100 milyona ulaştı.

Geçen yılın sonunda 452,5 milyar lira olan bireysel kredi kar­tı borç bakiyesi, son üç ayda ca­ri olarak yüzde 27,5 oranında net 124,5 milyar lira artarak 577 milyar liraya ulaştı.

Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır'ın bugün yazısında yer verdiği bilgiye göre borcun 288,9 milyarını taksitli, 288 milyarını ise peşin kre­di kartı harcamaları oluşturdu.

Taksitli kart borç­lanması yüzde 31,3’le en hız­lı artışı gösterdi, peşin kart harcamaları da yüzde 23,9 arttı. Bu gelişmeyle taksitli kredi kartı borçları ilk kez bu yıl tek çekim borç bakiyesini yakalayıp geçti.

TÜFE bazında yüzde 12,52 olan üç aylık enflasyonla in­dirgendiğinde, bu dönem­de taksitli kart borçlarının yüzde 16,7, peşin kart harca­maları kaynaklı borcun yüz­de 10,1, toplam bireysel kart borçlarının yüzde 13,3 ora­nında reel artış kaydettiği be­lirlendi.

KREDİ KARTI BORÇLARI KATLANARAK ARTTI

Bakır'ın aktardığı bilgi şöyle: BDDK verileri, son bir yıl­da yurttaşların özellikle tak­sitli alışverişler yoluyla ol­mak üzere kredi kartları ile yaptıkları bireysel borçlan­mada 'patlama yaşandı­ğına' işaret ediyor.

Mart sonu itibarıyla TÜ­FE bazında yıllık enflasyon yüzde 50,51 olurken, yurttaş­ların toplam kredi kartı borç bakiyesinde son bir yılda yüzde 146,7 ile rekor bir ar­tış meydana geldi.

Bir yıl ön­cekinin yaklaşık 2,5 katı bü­yüklüğe ulaşan toplam birey­sel kart borçlarındaki yıllık cari artış enflasyonla indir­gendiğinde, bir yılda yüzde 63,9’luk bir reel artış olduğu belirlendi.

Bu dönemde özellikle tak­sitli kart borçları cari olarak yüzde 211,1, reel olarak yüz­de 106,7 ile rekor bir büyü­me kaydetti. Taksitsiz/peşin yapılan harcamalar kaynaklı kart borçları da son bir yılda cari olarak yüzde 104,2, reel olarak yüzde 35,7 artış gös­terdi.