Memur maaş zammı gününde ilave ödeme müjdesi

Memur maaş zammı gününde ilave ödeme müjdesi
Güncelleme:

Bugün TBMM gündemine gelecek olan memur maaşı zamları öncesinde memur maaşlarına ilave ödemeler düzenlemesinin de eklendiği ortaya çıktı.

Memur maaş zammı ile ilgili teklifle, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.
İlave ödeme, kapsamında bulunanlara sadece kendi unvanı esas alınarak ödenecek ve mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memuru veya başka bir unvan esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek.

 

Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak. Maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak, madde 15 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında ocak ayında yüzde 30 oranında yapılan zam ile temmuz ayında yapılacak artışlar ve 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında işçilere ocak ayında yüzde 45, temmuz ayında yüzde 15 oranında artış yapılması nedeniyle ortaya çıkan ödenek ihtiyacının karşılanması için gerekli ödeneği eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 Türk lirasına çıkarılması, asgari ücret artışının devlet katkısı, işveren prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sağlık prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için ihtiyaç duyulan ödeneğin ilgili idare bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen ilk iş gününden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından karşılanan destekler Merkez Bankası kaynaklarından karşılanacak.

Teklifin görüşmelerine 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlanacak.

Peki zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?

 Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü.

Bu yılın 1. 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11.55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17.55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19.77 artış sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Öğretmen, polis ve doktor maaşı ne kadar oldu?

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları şöyle oldu:

Unvanlar

Derece

2023 Ocak-Haziran

2023 Temmuz Aralık

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

20.724

32.451

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

12.632

22.938

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

18.246

29.538

ÖĞRETMEN

1/4

15.793

26.654

BAŞKOMİSER

3/1

20.873

32.626

POLİS MEMURU

8/1

18.235

29.525

UZMAN DOKTOR

1/4

39.872

54.959

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

15.611

26.440

MÜHENDİS

1/4

21.295

33.122

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

13.142

23.538

PROFESÖR

1/4

34.057

48.124

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

20.139

31.763

VAİZ

1/4

16.615

27.620