Muhtara, polise, gençlere, esnafa, çalışan annelere müjde !

Muhtara, polise, gençlere, esnafa, çalışan annelere müjde !
Güncelleme:

Muhtarlara 360 lira, polislere 580 liraya varan zam geliyor. Gençlere ve esnafa maddi kolaylıklar sağlanırken, çalışan anneler önemli haklara kavuşuyor

Hükümet, seçim öncesinde verdiği müjdeleri hızla hayata geçiriyor Çalışanemeklilere, muhtarlara, polislere, gençlere, esnafa, çiftçiye, doğum yapan işçi ve memurlara müjdelerin yer aldığı torba yasa Meclis'ten geçti. İşte kabul edilen düzenlemeler:

ÇALIŞAN EMEKLİNİN GELİRİ ARTACAK:

'Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar' kapsamındaki Bağ-Kur'lu emeklilerden Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) alınmayacak. Emekli olduktan sonra bu kapsamda çalışmaya başlayanların aylıklarından yapılan SGDP kesintisi kaldırılacak. Emekli olup Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam edenlerden yüzde 10'luk kesinti yapılıyordu. Bunun kalkmasıyla gelirler artacak.

MUHTARA 360 LİRA:

Muhtarların net 940 lira olan ödenekleri 360 lira artışla bin 300 liraya yükseltilecek.

POLİSE 580 LİRA:

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolardakilerin yararlandığı emniyet hizmetleri tazminatları yüzde 25 artırılacak. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden yüksek öğrenimli olanların ek göstergeleri de yükseltilecek. Uzman erbaşlar ile uzman jandarmaların ek göstergeleri 3 bine çıkarılacak. Uzman erbaşlara birinci dereceye yükselme imkanı getirilecek. Düzenleme polislerin maaşlarında 240 ile 580 lira arasında artış getirecek.

ESNAFA VERGİ AVANTAJI:

Ticari kazancı basit usuldeki mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8 bin lirasına kadar olan kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak.

ÇİFTÇİYE DESTEK:

Gübre ve yemde KDV sıfırlanacak.

PRİM TEŞVİĞİ:

Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine yönelik uygulanan sigorta primi teşviğinde sigortalı sayısı sınırı kaldırılacak.

MEMURLAR:

Doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilecek.

Analık izni sonrasında ilk doğumda 2, ikinci doğumda 4, sonrakilerde ise 6 ay, günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışılabilecek. Bu süre içinde mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmayacak. Çoğul doğumlarda bu sürelere 1'er ay eklenecek. Bebeği engelli doğan kadın memur, 12 ay süreyle yarı zamanlı çalışabilecek.

Çocuğu olan veya evlat edinen memur anne ve baba, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Bu çalışmada, mali haklar ile sosyal yardımlara ilişkin ödemelerin yarısı yapılacak. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler devam edecek.

İŞÇİLER:

Doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 60, ikinci doğumda 120, sonraki doğumlarda ise 180 gün, günlük çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek.

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süreyle çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları süreye tekabül eden kısmının prim ve ücretleri işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. n Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birinin, İş Kanunu'nda düzenlenmiş olan kısmi süreli çalışma talepleri karşılanacak. Hangi sektörlerde veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceğine ilişkin esasları Çalışma Bakanlığı belirleyecek.

GENÇLERE 3 DESTEK

VERGİ MUAFİYETİ: İlk defa iş kuran genç girişimcilere, 3 vergilendirme dönemi boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmına gelir vergisi muafiyeti getirilecek.

PASAPORT HARCI YOK: 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden pasaport harcı alınmayacak.

ÜCRETSİZ SAĞLIK: Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla primleri devlet tarafından ödenerek mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2 yıl, gelir tespiti yapılmaksızın sağlık hizmeti alabilecek.