Ticari kağıt vergileri yüzde 7.5 artırıldı

Ticari kağıt vergileri yüzde 7.5 artırıldı

Damga ve harçlar kanunlarında yer alan bazı maktu ve nispi vergi tutarları yüzde 7.5 oranında artırıldı.

Resmi Gazete’nin 24 Aralık tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, damga vergisi kanunu (1) sayılı listede yer alan ve mukavele, taahhütname, kefalet ve teminat  senetleri, satış ve devir belgeleri gibi akitlerle ilgili kağıtlar ile karar ve mazbatalar, ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı da dahil olmak üzere yüzde 7.5 oranında artırıldı.

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarları da maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler de dahil olmak
üzere aynı oranda artırıldı.

Kararla, 2017 yılına ait bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı yüzde 3.83 olarak belirlendi.

REUTERS

Etiketler harç zam vergi damga