Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı geliyor

Ticari kredi borçlularına yeniden yapılandırma fırsatı geliyor
Güncelleme:

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile bankalara ve finansman kuruluşlarına borçu olan şirketler için yeniden yapılandırma fırsatı doğdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında imzalanabilecek, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile birlikte bankalara ve finansman kuruluşlarına borcu olan şirketlere büyük bir fırsat doğdu.

Şirketler bu anlaşma ile birden çok banka ve finansal kuruluşuna olan nakdi veya gayrinakdi kredilerinin tamamını tek bir anlaşma ile yeniden yapılandırılabilecektir. Bu durum, borçlu şirketlerin bütün borçları için ek finansman ile bir çözüme fırsat verebilecek, alacaklı bankaların birlikte hareket etmesini sağlamak suretiyle yapılandırma kararını alırken daha rahat davranmalarını sağlayacak.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bir veya daha çok finansal kuruluşa nakdi/gayrinakdi 100 Milyon lira ve üzerinde ticari kredi borcu olan bütün borçlular Finansal Yeniden Yapılandırma kapsamında yer alıyor. Ayrıca diğer gerçek/tüzel kişi alacaklılar da istemeleri durumunda anlaşmaya katılabiliyor.

Borçlu ile alacaklılar arasında yapılacak “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” ile ek finansman ve önlemlerin tamamı alacaklılar tarafından alınabiliyor. Borçluların alınacak bazı tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesi de amaçlanıyor.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI NELER?

Mazars Denge Ankara Vergi Ortağı Yeminli Mali Maşavir (YMM) İlyas Emre Yayla’nın açıklamasına göre yeniden yapılandırmanın avantajları şöyle:

"Borçlunun finansal kuruluşlara olan bütün borçları ile aynı anda uzlaşmaya varılması, talep etmeleri durumunda diğer gerçek/tüzel kişi alacaklılarında anlaşmaya katılabilmesi, borçların tamamının yeniden yapılandırılması, finansal durumdan çıkış planının makro ölçekte yapılması ve bu planın alacaklılar tarafından kabul görülüp finansal olarak da desteklenmesi, hızlı ve programa bağlanmış süreç."

ALACAKLILAR NEYE GÖRE KARAR VERECEK?

Alacaklı kuruluşların oluşturacakları konsorsiyum konusunda uzman kişi veya kuruluşlardan alacağı fizibilite raporu ve borçlunun finansal planı göstergesinde oluşacak alacakların tahsil güvenilirliğine göre kredi yapılandırmasına karar verecek.

Finansal Yeniden Yapılandırma görüşmeleri öncesinde borçlu tarafından mutlaka özel ekonomik koşullar için ciddi ve güvenilir bir finansal plan yapılması gerektiğini bildiren İlyas Emre Yayla  şu önerilerde bulundu:

"Oluşturulacak bu planın amacı alacaklılar tarafından hazırlatılacak olan yeniden yapılandırma sürecinde karar alınması için hazırlanan Fizibilite Raporu'na alt yapı teşkil etmesi ve alacaklı kuruluşların oluşturacakları konsorsiyumun alacağı yapılandırma kararının olumlu olarak sonuçlanmasına katkı sağlamak ve tabii ki en etkin çözüm yoluna ulaşmak olmalıdır. Finansal plan oldukça hassas bir şekilde Şirket sahipleri ile finans/muhasebe birimi ve/veya Yeminli Mali Müşavir, Finansal Danışman gibi diğer danışmanlar arasında ciddi bir eşgüdüm eşliğinde yapılmalıdır. Planın grup şirketleri hatta gerekmesi durumunda Şirket sahiplerinin şahsi malvarlıklarını da içerecek şekilde makro planda oluşturulması gerekmektedir. Keza, bu plan daha başvuru sırasında alacaklı kuruluşlara verilmekte ve bu tür kredi yapılandırma fırsatları her zaman bulunmamaktadır. Ayrıca, şirketlerin başvuru ile birlikte istenilen çok sayıda doküman, bilgi/belgeleri eksiksiz ve doğru olarak sunması, Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu'ndan gelen ek talepleri de yerine getirmeleri gerekmektedir."

DHA