''Allah'' yerine ''tanrı'' demek caiz mi ?

''Allah'' yerine ''tanrı'' demek caiz mi ?
Güncelleme:

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, “Allah’ı kastetmek üzere Türkçe olarak O’nu ‘Tanrı’ diye anmak” İslam inancına aykırı değil..

“Allah ismi yerine ‘Tanrı’ kelimesini kullanmak doğru mudur?” sorusu din üzerine yapılan sohbetlerde sık sık dillendirilir.

Genellikle “Allah” ifadesinden çok Türkçe kökenli “Tanrı” kelimesi bu tartışmalardan olumsuz etkilenir. Çünkü çoğu dindar kesim “Tanrı” demeyi günah hatta kâfirlik sayar.

Vatandaşları bilgilendirmeyi sürdüren Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Dini Bilgilendirme Platformu “Allah ismi yerine ‘Tanrı’ kelimesini kullanmak caiz midir?” sorusuna da yanıt verdi.

“İSLAM İNANCINA AYKIRI OLMAZ”

“Tanrı” kelimesinin Arapça “ilah” kelimesinin karşılığı olduğunu belirten Diyanet, “İlah daha çok, Allah’tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır” ifadelerini kullandı.

Diyanet, şunları kaydetti:

“Allah kelimesi ise Arap dilinde, her harfinin özelliği olan ve her biri ayrı ayrı harfler halinde o yüce varlığa delalet eden özel bir isimdir. Bu bakımdan, kelam alimlerine göre ‘Allah’ kelimesi, Cenab-ı Hakk’ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden ‘ism-i a’zam’ ve ‘lafza-i celal’ yani özel ve en yüce bir isimdir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. Öte yandan ‘Allah’ kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını ‘Allah’ diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla ‘Allah’ bu adla veya ‘esma-i hüsna’ adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte, dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah’ı kastetmek üzere Türkçe olarak O’nu ‘Tanrı’ diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz.”