Sağlık emekçileri hakları için iş bıraktı

Sağlık emekçileri hakları için iş bıraktı
Güncelleme:

Sağlık çalışanları, hekimlere yönelik maaş artışının ayrım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçilerine uygulanması talebiyle iş bıraktı. Daha önce iş yavaşlatma eylemi yapan sağlıkçılar, bu sabah iş bırakarak taleplerinin yerine getirilmesi çağrısını yineledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlıkçılar, maaş artışının sadece hekimlere yönelik olması nedeniyle, haklarını talep etmek için bu sabah iş bıraktı.

İstanbul'da pek çok hastanede SES'in çağrısıyla yapılan eylemlerde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstütüsü, Çapa Tıp Fakültesi ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iş bırakan sağlık emekçileri hastanelerde hak gasplarına tepki göstererek, insanca yaşayacak ücret, insanca yaşayacak çalışma koşulları istedi.

SES Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Bizi yok sayanlara karşı varız demek için, sorumluların görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak için, taleplerimiz yerine getirilsin diye iş bıraktık” ifadesini kullanıldı.

CERRAHPAŞA'DA YÜRÜYÜŞ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iş bırakarak eylemlere destek veren sağlık emekçileri hastane içerisinde yürüyüş yaptı. Dev Sağlık-İş ve Sağlık-İş üyesi işçilerinin de destek verdiği eylemde konuşan SES İşyeri Temsilcisi Aydın Erol şunları söyledi, "İktidarın dikkatini çekmek istiyoruz, yeter artık diyoruz. Zam yapıyoruz diyorlar, gelen zamlarla cebimizdeki para erimeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Erol'un açıklaması şöyle:

"Biz sağlık emekçileri olarak, yıllardır ekip içerisinde sağlık hizmeti veren temizlik görevlisinden hasta bakıcısına, teknisyeninden laborantına, hemşiresine ve hekimine kadar sistemin bütün açıklarını kapattık. Her türlü olumsuzluğa rağmen nitelikli sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Pandemide hastanenin kapsından girmeye korkanlar varken hastaları biz ellerimizle besliyorduk. Refakatçi gelmiyordu, hastalara dokunamıyorlardı ama biz onlara temizlikten tut yemeğine kadar her türlü hizmeti veriyorduk. Birçok arkadaşımızı kaybettik, hastalandık iyileştik tekrar sağlık hizmeti vermeye devam ettik. Bu süre içerisinde ne aldık, dediler ki hakkınız ödenmez, ödemedile de. Sağlık bakanının Mecliste alkışlatması var, balkonlarda alkışlamalar ama hemen akabinde hepimiz zılgıt yemeye fırça yemeye devam ettik. Tehdit edildik, fiziksel şiddete uğradık. Haklarımız için bugün Sağlık-Sen katılmasa da Türk Sağlık-Sen ile iş bırakma kararı aldık. İktidarın dikkatini çekmek istiyoruz, yeter artık diyoruz. Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında almıyoruz. Zam yapıyoruz diyorlar, gelen zamlarla cebimizdeki para erimeye devam ediyor."

"SAĞLIK EMEKÇİLERİ TÜKENİYOR"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstütüsünde iş bırakan sağlık emekçileri ise hastane önünde açıklama yaparak eylem gerçekleştirdi.

Türk Sağlık Sen ve Sağlık Sen üyelerinin de destek verdiği eylemde konuşan SES İşyeri Temsilcisi Türkan Aydoğmuş,ayrımcı uygulamalardan vazgeçilmesi yönünde çağrı yaptı.

Aydoğmuş, "14 kalemde alınan katkı, katılım payları, ilave ücretler, sağlıkta artan şiddet, değersizleştirme politikaları ile sağlık emekçileri tükeniyor. Üstüne bir de sağlık emekçileri ayrıştırılıyor. Yeter artık, bu ayrımcı, iş barışını bozan uygulamalardan vazgeçilmelidir. Halkımızın eşit, nitelikli sağlık hakkı almasını istiyoruz. Biz sağlıkçılar artık yeter diyoruz" dedi.

"YANYANAYIZ, BİR ARADAYIZ, ALANLARDAYIZ"

SES İzmir şubesinden sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Sağlık ekip işidir. 'Sağlık çalışanları hekimiyle, hemşiresiyle, ebesiyle, teknisyeniyle, işçisiyle, tüm sağlık emekçileriyle bir bütünün ayrılmaz parçasıdır' şiarıyla Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Hastanesi sağlık emekçileri olarak iş bıraktık" denildi.

İzmir’deki hastanelerde iş bırakan sağlıkçılar ise, “Bizleri ayrıştıran ‘sağlıkta dönüşüm’ uygulamalarına karşı sendikal geçmişimiz, işkolu emekçilerini birleştirmeye çalışan olumlu mücadele pratikleriyle doludur. İşkolu emekçilerini ayrıştırmaya çalışan hiçbir politikaya karşı sessiz kalmayacağız. Gün tabandan gelen sesi dinleme ve cevap olma günüdür. Farklılıklarımızı bir kenara bırakarak işkolu emekçileri için kazanım elde etme günüdür" dedi.

 Sağlıkçılar taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

Her türden sağlıkta özelleştirme uygulamalarına son verilmelidir
Vergiden muaf insanca yaşanacak ücret belirlenmeli
Vergi adaletsizliğine son verilmeli, temel tüketim ürünlerindeki vergiler kalkmalı
Ek ödeme değil, döner sermaye değil, emekliliğe yansıyacak tek ödeme olmalıdır
4-B, süresiz sözleşmeli ve 3+1 sözleşmeli çalışan arkadaşlarımız kadroya alınmalıdır
Hastanelerde bütün sağlık emekçilerinin çocuklarını güvenle bırakabileceği kreşler açılmalıdır
Tüm sağlık emekçileri için Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalı ve yıpranma payımız verilmelidir
Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulanmalıdır.

DİYARBAKIR'DA POLİS ABLUKASI

SES Genel Merkez tarafından yapılan açıklamada ise, Diyarbakır'de gerçekleştirilen eylemin polis ablukasında gerçekleştiği söylendi.

Açıklamada, "Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde iş bırakma eylemimiz polis ablukası altında devam ediyor. Vazgeçmiyoruz, haklarımız için direniyoruz!" denildi.

 NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekimlerin maaşlarına zam yapılacağı yönündeki açıklamalarının ardından sağlık emekçileri 6 Aralık Pazartesi günü ülke genelinde iş bırakma kararı aldıklarnı açıklamıştı.

İktidar, Meclis'te görüşülen torba yasaya ek bir madde koyarak pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5 bin lira zam yapıldığı duyurmuştu. Düzenlemenin kabul edilmesiyle pek çok sağlık çalışanı sosyal medya hesabından tepki gösterip iş bırakacağını söylemişti.

Başta ebe ve hemşire gibi hekim olmayan sağlıkçılar zam dışı kaldıkları için düzenlemeyi eleştirirken hekimler de nasıl bir zam alacaklarını anlamadıklarını kaydetmişti. Tepkiler üzerine, Mecliste'ki düzenleme, sorunun giderilmesi için geri çekildi ve görüşülmesi 22 Aralık’a ertelendi.