AK Partili Metiner'den yeni ''Kürt sorunu'' açılımı

AK Partili Metiner'den yeni ''Kürt sorunu'' açılımı
Güncelleme:

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, HDP'ye yönelik kapatma davasını değerlendirirken "Bu ülkenin Kürtlerini yanlış politikalarla HDP’nin kucağına itmenin vebali ağır olur, biline" dedi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak gazetesinde 'HDP’yi kapatmak çözüm mü?' başlığıyla yayımlanan yazısında HDP'ye yönelik kapatma davasını değerlendirdi.

Sözlerine "Önce HDP’yi tanımak lazım. Hiç kuşkusuz HDP, PKK terör örgütünün siyasi partisidir. Bizzat Kandil tarafından kurdurulmuştur. HDP’nin yönetici kadrosunu, milletvekillerini ve belediye başkanlarını PKK belirler. Talimatlar doğrudan Kandil’den gelir" diye başlayan Metiner, şöyle devam etti:

"HDP, öyle iddia edildiği gibi bir 'Kürt Partisi' değildir. Sadece 'Kürtlerin Partisi' de değildir. HDP, sosyalist ideolojiyi benimsemiş Türk ve Kürt kesimlerin partisidir. Yani HDP gerek yönetici elitleri, gerekse de sosyolojik tabanı itibariyle homojen bir parti değildir. Yönetici elitlerinin ortak paydası, sosyalist ideolojidir. Oy veren Kürtlerin kahir ekseriyetinin ortak paydası da, milliyetçiliktir.

Paradoks da burada karşımıza çıkıyor: HDP’nin Kürtleri büyük çoğunlukla milliyetçi, HDP’nin ideolojisi ve yönetimi de anti-milliyetçi. Bir başka deyişle, enternasyonalist. Milliyetçiliği ilkel ideoloji olarak gören HDP yöneticileri nedense Kürtlere indiklerinde onların milliyetçi duygularına hitap ederler. Yani HDP elitleri ideolojik-siyasi anlamda milliyetçi olmadıkları halde Kürtlüğü bir mobilizasyon aracı olarak kullanırlar. Onlar için Kürtlük veya Kürtlükle ilgili talepler araçsal bir öneme sahiptir.

'HDP’ye oy veren beyaz Türklerin amacı, HDP marifetiyle Erdoğan’ın alaşağı edilmesini sağlamak'

HDP’ye oy veren beyaz Türklerin amacı ise, HDP marifetiyle Erdoğan’ın alaşağı edilmesini sağlamaktır. HDP kendi içinde bir koalisyon partisidir. Bu koalisyonun tutkalı ise, sosyalist ideolojinin yanına eklemlenen Erdoğan düşmanlığıdır.

Yine paradoksa bakınız ki Türkiye’de inkarı ve asimilasyonu sonlandıran Erdoğan kendini 'Kürt Partisi' olarak tanımlayan HDP tarafından düşmanlaştırılırken, Kürt halkının etnik kimliğini yasaklayan, dilini ve kültürünü yok varsayan ve asimilasyona eşlik eden kırım politikalarıyla geniş ölçekli acılara sebebiyet veren CHP dost kabul edilebilmektedir. Kürtleri 'Kürt sorununun müsebbibi' olan CHP’ye HDP üzerinden stepne kılan bu ittifak politikaları, gerçekte Kürtlere ihanetten öte bir anlama sahip değildir."

'HDP için Kürdün kendisi makbul değildir'

HDP için Kürtlerin ve Kürtlüğün tek başına kıymet arz etmediğini savunan Metiner, "HDP için Kürdün kendisi makbul değildir. Kendinden olmayan, dahası kendine karşı olan Kürt imha edilmesi gereken bir düşmandan farksızdır. Dikkat ederseniz PKK’nın da HDP’nin de asıl hedefindekiler bu tür Kürtlerdir. PKK/HDP ideolojisi, Kürtleri homojenize etmeyi amaçlayan faşizan bir ideolojidir" diye yazdı.

Metiner, HDP - PKK ilişkisinin bir iltisak veya sempati ilişkisi olmadığını ileri sürdü. Bunun bütünüyle bir emir-komuta ilişkisi olduğunu söyleyen Metiner, "HDP’nin nasıl bir parti olduğunu bilmeden, 'Demokrasilerde siyasal düşüncelerinden dolayı parti kapatmak çözüm değildir!' diyenlerin gözden bilerek veya bilmeyerek kaçırdıkları gerçeklik şudur: HDP, siyasal düşünceleri dolayısıyla kapatılmak istenen bir parti değildir. HDP, terör örgütünün aleni bir partisi olduğunu ve o örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiğini gösterdiği için kapatılmak isteniyor. Dahası, bizatihi terör ve şiddet eylemlerine övgüde bulunmakla yetinmeyip çağrıda bulunduğu için kapatılmak isteniyor" ifadesini kullandı.

HDP'nin daha önce siyasal düşünceleri dolayısıyla kapatılan Milli Görüş'ün partileriyle mukayese etmenin yanlış olacağını ifade eden Metiner, "Parti kapatmanın çözüm olmadığını savunanlar şu sorulara cevap vermelidirler: Peki gazete, dergi, televizyon, dernek ve banka kapatmak çözüm müdür? Terörle mücadeleyi sadece teröristle mücadeleye indirgeyen bakış açısına sahip bir demokratik devlet gösterilemez" dedi.

'Şimdi siyaseten diyeceklerime özellikle Cumhur İttifakı’nın partileri, özellikle de AK Parti kulak vermeli'

Metiner, terörle mücadelenin topyekûn bir mücadele olduğunu anlatarak "Burada sadece imha yoktur, kazanımcı politikalar da belirleyici öneme sahiptir. Güvenliğin olmadığı yerde demokrasi olmaz, ama güvenlikçi politikaların demokrasiyi boğmasına da izin verilemez. Buradaki denge doğru kurulmazsa, sorun kangrene dönüşür" görüşünü dile getirdi. Metiner, şöyle devam etti:

"Bir konuda karar kılmak gerekiyor: Terör örgütlerinin partileri olmalı mı olmamalı mı? Olmalı deniliyorsa yarın DEAŞ ve FETÖ kendi partilerini kurduğunda hiç kimsenin itiraza hakkı olmaz. PKK’nın partisi HDP’ye gösterilen toleransı DEAŞ’ın ve FETÖ’nün partilerinden esirgediğinizde kendi koyduğunuz ilkeyle çelişmiş olursunuz.
Şimdi siyaseten diyeceklerime özellikle Cumhur İttifakı’nın partileri, özellikle de AK Parti kulak vermeli: HDP’yi besleyen sosyoloji iyi analiz edilmezse, özellikle HDP’nin ana damarını oluşturan dindar-milliyetçi Kürtlerin hassasiyetleri ve talepleri doğru okunmazsa, en önemlisi de onları kazanacak yeni bir siyasi akıl devreye alınmazsa, HDP’nin kapatılması tek başına çözüm olmaz. Bu işi mahkemeye havale etmekle sorunu çözmüş olmayız. Bu ülkenin Kürtlerini yanlış politikalarla HDP’nin kucağına itmenin vebali ağır olur, biline."

 

Mehmet Metiner'in yazısının tamamı için...