AYM Başkanı'ndan darbe ve OHAL ile ilgili çarpıcı açıklamalar

AYM Başkanı'ndan darbe ve OHAL ile ilgili çarpıcı açıklamalar

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, ''Temennimiz darbe tehdidinin bertaraf edilerek normale dönülmesidir'' dedi.

 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, olağanüstü hâl ilanına ilişkin olarak, "OHAL, hukuksuzluk hali değildir, olağanüstü durumlarda yapılacakların çerçevesi yasalar kapsamında belirlenmiştir. Temennimiz olağanüstü duruma yönelik tehditlerin bertaraf edilerek normal hale dönülmesidir" dedi.

"Darbeci zihniyete verilecek en güzel cevap yeni bir demokratik anayasa yapmaktır" diyen Arslan, "İnsan haklarına dayanan tüm kurallarıyla tesis eden yeni bir anayasa 15 Temmuz şehitlerine olan vicdan borcudur" ifadesini kullandı.

AYM Başkanı Arslan, iki yeni üye için düzenlenen törende konuştu.

İki değerli meslektaşımız uzun yıllardır kamu yönetimi alanında çalışmaları olan kaymakamlık görevinden Recai Akyel'in bu engin birikiminin mahkememize önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

Anayasa hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Şevki Hakyemez'in, mahkememize hak ekseninde ciddi katkılar yapacağına inancımı tekrarlamak istiyorum. Üyeliklerinin kendilerine, ailelerine ve mahkemelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Mahkememizin dördüncü kez düzenlediği yaz okulu projesi kapsamında burada bulunanlara hoş geldiniz diyorum.

''15 TEMMUZ DEMOKRASİ TARİHİNDE KIRILMA NOKTASIDIR''

Malumları olduğu üzere ülkelerinde tarihinde kırılma noktaları vardır. 15 Temmuz'da sadece Türk siyasi tarihi değil, dünya demokrasi tarihi açısından da kırılma yaşatmıştır. 

O gece zıt duyguları yaşadık, önce bir cunta bize zilleti yaşattı. Onca çabayı demokrasiyi yok ederek yönetime el koyacağını sanan bir grup cunta, demokrasiyi askıya almaya çalıştı.  

Ancak aynı gece aziz milletimiz kahramanca bir direniş göstererek bu zilleti kaldırdı ve bize izzeti yaşattı. Gelecek nesillere gururla aktaracağımız bir demokrasi destanı yazıldı. Bu vesileyle bu izzeti ve onuru bize yaşatan başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet adamlarına, muhalefet partilerin liderlerine, medyaya, ellerinde bayraklarından başka bir şey olmadan tankların karşısına dikilen milletimize şükranlarımı sunmayı bir borç biliyorum. Bilindiği üzere AYM'nin varlık nedeni anayasayı ve temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. AYM üyeleri bu nedenle görevlerine başlarken bunları koruyacaklarına namus ve şerefleri üzerine yemin ederler. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün amacı esas itibariyle temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaktı. Bu teşebbüs sonuç almış olsaydı temel hak ve özgürlükleri koruma göre fiilen paranteze alınacak, anlamsızlaşacaktı. 

Ünlü filozof Kant, vesayetçiliği tasavvur edilen en büyük despotizm olarak kabul eder. 15 Temmuz'u daha tehlikeli kılan, toplumun tüm katmanlarını ele geçirmeye çalışan bir yapı kurmaya çalışmalarıdır. Nitekim AYM, 4 Ağustos 2016 tarihinde verdiği kararda "FETÖ/PDY'nin kamu kurumlarının neredeyse tamamen örgütlenmesi, demokratik anayasal düzeni sürdürmek bakımından olağanüstü tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır."

''TEMENNİMİZ NORMALE DÖNÜLMESİDİR''

Vesayetçilik bu topraklarda yeni değildir, Bab-ı Ali ile başlayan süreçte modern, postmodern örneklerine tanık olduk. Hiçbir kurum, cemaat seküler veya dini gerekçelerle darbe girişimine kalkışamaz. Darbecilik, milli iradeyi yok etmeye çalışan iflah olmaz bir hastalık, siyasi sapkınlıktır. Anayasayı değiştirmenin ya da yeni anayasa yapmanın yolu da parlamentodan geçmektedir. Bunun dışındaki yollar çıkmazdır. 15 Temmuz bu hastalıklı zihniyetle hesaplaşmanın da miladıdır. Demokrasiyi, anayasayı ortadan kaldırmaya çalışanlar karşısında anayasal hak ve hürriyetleri korumak devletin temel görevi, varlık nedenidir. Anayasalar toplum sözleşmesidir, intihar sözleşmesi değildir. Bu nedenle hiçbir demokratik anayasa bu tarz eylemler karşısında sessiz kalamaz. Modern anayasaların tamamında temel hak ve hürriyetleri daha da sınırlamasını ön gören yasalar bulunmaktadır. Devletin varlığına yönelik tehditler zaruret oluşturmaktadır. Ancak bu yasalar temel hak ve hürriyetlerin tamamen kullanılmasını ise reddeder. OHAL, hukuksuzluk hali değildir, olağanüstü durumlarda yapılacakların çerçevesi yasalar kapsamında belirlenmiştir. Temennimiz olağanüstü duruma yönelik tehditlerin bertaraf edilerek normal hale dönülmesidir.

Özgürlük ve güvenlik birbirine karşıt değil, birbirini tamamlayan değerlerdir. Başvuracağımız temel değer ise hiç kuşkusuz adalettir. Adalet, devletin temelidir. Temel hak ve özgürlüklerin daha da kırılgan hale geldiği dönemde adalet daha da önemlidir. 15 Temmuz en büyük krizlerimizde biridir, milletimize ve bize düşen sağlam durarak demokrasimizi gelecek nesillere aktarmaktır.