Bakan Selçuk'un öğretmen maaşı çıkışı Meclis'e taşındı

Bakan Selçuk'un öğretmen maaşı çıkışı Meclis'e taşındı
Güncelleme:

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Bakan Ziya Selçuk'un öğretmen maaşları hakkındaki tepki çeken açıklamasını Meclis gündemine taşıdı.

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, her geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin, Merkezi Yönetim Bütçesi içerisindeki eğitim ve yatırım paylarının azalmasını Meclis gündemine taşıdı. 

Ersoy; “2019 yılında 113 milyar 813 milyon TL olan MEB bütçesi, 2020 yılı için 125 milyar 397 milyon TL olarak belirlendi. Her yıl olduğu gibi rakamsal olarak arttığı görülse de MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı 2019 yılında yüzde 11.84 iken, 2020’de bu oran yüzde 11.45’e gerilemiştir” dedi.

Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından eğitim yatırımlarındaki azalmanın nedenini “personel maaşları” olarak ifade edilmesini endişe verici olduğunu söyleyerek, bu ülkede en fazla payın eğitim giderleri için ayrılması gerektiğini vurguladı. Gelişmiş ülkeler arasında eğitim giderlerine en az payı ayıran ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Ersoy, öğretmen ve eğitim ihtiyaçları birer “maliyet” kalemi olarak nitelendirildiği müddetçe eğitimde herhangi bir başarı kaydedilemez dedi.

Ersoy, “Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesini kıyasladığımızda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı bütçesi 2019’a göre 1.1 milyar TL arttırılmıştır. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçe büyüklüğüne göre yapılan sıralamada, 2020 yılı bütçesi 16 Bakanlıktan sekizinin bütçesini geride bırakmıştır” dedi.

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine oranla daha fazla artmasına rağmen bir de bütçe yılı içerisinde “ödenek yetersizliği” nedeni ile ek ödenek talebinde bulunulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi ve ülkemizin imam yetiştiren kurumlara değil laik ve bilimsel eğitim sunan başta öğretmen olmak üzere tam donanımlı okullara ihtiyacımız vardır. Düşünün ki bu ülkede eğitim için ödenek yok deyip okul ihtiyaçları velilere yüklenirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine 2020 yılı için 11.5 milyar TL, 2021 yılı için 12.3 milyar TL ve 2022 yılı için 13.1 milyar TL ödenek verilmesi öngörülerek üç yıl için yaklaşık 37 milyar TL ödenek ayrılmıştır” 

Ersoy Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’ a yanıtlanması istemi ile şu soruları yöneltti:

1.Milli Eğitim Bakanlığı olarak, her geçen yıl Merkezi Yönetim bütçesinden “eğitim” için ayrılan bütçe kaleminin azalmasını önlemek amacı ile herhangi bir programınız var mı? 

2.Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılında yüzde %17,18 iken, 2020 yılında bu oranın yüzde 4,65’e gerilemesinin nedeni nedir?

3.Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin milli gelire oranı OECD ortalamasına göre yüzde 6’nın çok altındadır. Eğitime yönelik yatırım faaliyetlerinin artırılarak bu ortalamanın yükseltilmesi için herhangi bir planınız var mıdır? 

4.Millî Eğitim Bakanlığı olarak 2021 bütçesi için Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan “yatırım” kalemleri için herhangi bir bütçe artışı isteyecek misiniz? Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin milli gelir oranının 2020’de yüzde 2,57’ye düşmesinin nedeni nedir?

5.Okullarda ödenek yetersizliği nedeni ile velilerden, “okul-aile birliği” adı altında para toplanarak okul ihtiyaçlarının giderildiği bilginiz dahilinde midir? 

6.2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi kapsamında “pandemi” nedeni ile okullarda verilecek eğitimde aksaklıkların yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi için ayrıca ödenek artışında bulunulacak mısınız?