Caddeye Prof. Dr. Sancar'ın İsminin Verilmesi Dava Konusu Oldu

Caddeye Prof. Dr. Sancar'ın İsminin Verilmesi Dava Konusu Oldu

Avukat Sedat Vural, Çankaya'daki "Abdullah Cevdet Caddesi"ne Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali için İdare Mahkemesinde dava açtı

ANKARA (AA) - Ankara Barosuna kayıtlı avukat Sedat Vural, Çankaya'daki "Abdullah Cevdet Caddesi"ne, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için İdare Mahkemesinde dava açtı.

Vural, dava dilekçesinde, Abdullah Cevdet Caddesi'nin isminin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 2005'te "Yusuf Halaçoğlu" olarak değiştirildiğini belirtti. Bu karara karşı iptal davası açtığını, Belediye Meclisi kararının iptal edildiğini, Büyükşehir Belediyesinin temyiz ve karar düzeltme taleplerinin de reddedildiğini kaydeden Vural, mahkemenin, "Abdullah Cevdet" adının değiştirilmesini hukuka uygun bulmadığını ifade etti.

Mahkemenin kararında, "Cumhuri̇yeti̇n i̇lk yıllarında, Ankara'nın geli̇şmesi̇ne paralel oluşan dokuya uygun olarak konulan Abdullah Cevdet Caddesi'nin adının deği̇şti̇ri̇lmesi̇ne sebep olabi̇lecek hukuken geçerli̇ ve kabul edi̇lebi̇li̇r bir neden i̇leri̇ sürülmedi̇ği̇ni" bildirdiğine işaret eden Vural, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Anayasal hükümlere göre herkes mahkeme kararlarına uymak, tüm merci̇ ve makamlar bu kararları uygulamak ve deği̇şti̇rmemekle yükümlüdür. Gerekçeleri̇ kesi̇nleşmi̇ş mahkeme kararı i̇le gerçekçi̇ ve geçerli̇ bulunmayan Ankara Büyükşehi̇r Beledi̇yesi̇ni̇n aynı gerekçelere dayalı mecli̇s kararı, hukuk devleti̇ne aykırılığı yanında, görev suçunu da oluşturur."

Vural, dilekçesinde, bu gerekçelerle Abdullah Cevdet Caddesi'nin isminin "Aziz Sancar" olarak değiştirilmesine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.