Eğitimde kırmızı alarm: Öğrencilerin %20’si 10. sınıfa geçemiyor!

Eğitimde kırmızı alarm: Öğrencilerin %20’si 10. sınıfa geçemiyor!
Güncelleme:

Eğitim sistemi üzerinde yapılan incelemeler Türkiye genelindeki 9. sınıf öğrencilerinin yüzde 20'sine yakınının çeşitli sebeplerden ötürü 10. sınıfa geçemediği gerçeğini ortaya koydu.

Dokuzuncu sınıfta yoğunlaşan sınıf tekrarı, yani “sınıfta kalma”, eğitim sisteminin çözülemeyen temel sorunlarından biri. 2017-2018 ve 2018-2019 öğretim yıllarında, öğrencilerin yüzde 17.67’si 9. sınıftan 10. sınıfa, yüzde 4.51’i 10. sınıftan 11. sınıfa, yüzde 5.44’ü de 11. sınıftan 12. sınıfa geçemedi. 9. sınıftan 10. sınıfa geçemeyenlerin yüzde 98.24’ü meslek lisesi yüzde 1,76’sı genel liselerde okuyan öğrencilerden oluşuyor. Kızların oranı yüzde 42.49 erkeklerin oranı ise yüzde 57.51.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre eğitimci Alaaddin Dinçer, “Liselerin dört yıla çıkarılmasından bu yana 9. sınıfta sınıf tekrarında yoğunlaşma var. 9. sınıftan 10. sınıfa geçmeyi başaranlar, ortaöğretim programları arasında yatay geçiş yapabiliyor ve güçlü bir ortaöğretim temeli oluşturmayı amaçlayan ve bu yönüyle ortak dersler okutulan 9. sınıf bir tür ‘eleme sınıfı’ işlevi görmektedir. O nedenle 9. sınıfı, okunan dersler dahil bütün yönleri ile ele alıp yeniden yapılandırmak, yeni bir hal ve yol bulmak gerekmektedir” dedi. 

Dinçer’in 40 ildeki 2017-2018 öğretim yılının 9. sınıf öğrenci sayısı ile 2018-2019 öğretim yılının 10. sınıf öğrenci sayısının karşılaştırmasını yaptığı çalışmaya göre, Van’da sınıf tekrarı oranı yüzde 50.23, Ağrı’da yüzde 35.84, Şanlıurfa’da yüzde 33.21, Muş’ta yüzde 30.16, Hakkari’de yüzde 29.30, Mardin’de yüzde 27.57. 

NEDEN SINIFTA KALIYORLAR?

- Anne-babaların sosyo ekonomik, kültür ve eğitim düzeyleri,

- Aile içi iletişimsizlik,

- Anne-babaların çocuk yetiştirme tarzı, 

- Dil bariyeri ve dil problemleri,

- Çocuk işçiliği ve erken yaşta zorla evlendirilmenin bu illerde yaygın olması ve bu soruna hâlâ somut ve kalıcı çözümler bulunmamış olması,

- Okula ve eğitime karşı yaşanan güven kaybı ve bundan kaynaklanan yurttaş ilgisizliği,

- Köyden kente göç olgusunun yarattığı travma ve bu travmadan kaynaklı sosyal uyumsuzluklar,

- Kalabalık aile ortamları ve aile içi şiddet, barınma beslenme ve çalışma ortamı sorunları,

- Öğrencinin görme, işitme, konuşma ve benzeri sağlık sorunları, öğrencinin psikolojik durumu,

- Zihinsel, bilişsel, duygusal ve sosyal açılardan yeterli ölçüde gelişmemiş olma,

- Kendine güvenin azlığı, sosyal becerilerin ve iletişim becerilerinin gelişmemiş olması, kaygı.

Cumhuriyet