Ensar Vakfı ile ilgili bir skandal iddia daha

Ensar Vakfı ile ilgili bir skandal iddia daha
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti döneminde Ensar Vakfı’na çok ucuza kiraladığı yurt binasında öğrencilere yurt hizmetini parayla verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu, İkitelli Toplu Konut alanında inşa edilen özel yurt binasının Kiptaş Yönetim Kurulu’nun 2008 yılında alınan karar doğrultusunda 49 yıllığına kiralanmasına ilişkin inceleme başlattı.

Halk TV’den Hazal Ocak’ın haberine göre, 20 Şubat 2008 tarihinde genel müdürlük onayı ile teklif alma komisyonu oluşturuldu ve en yüksek teklif aylık 5 bin TL + KDV olarak geldi ancak bu teklif öğrencilere bedelsiz barınma hizmeti vereceğine dair taahhütname bulunmaması nedeniyle ihale dışı bırakıldı. Bu tekliften sonra en yüksek teklifi veren Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi aylık 3 bin 600 lira + KDV teklifi kabul gördü. Şu an KDV dahil 11 bin 974 TL lira kira alınıyor. Taşınmaz Kiptaş mülkiyetinde görünüyor.

İnceleme kapsamında müfettişler ihale süreci ve kiracının ödediği kira bedelinin güncel piyasa koşullarına uyumlu olup olmadığı konuları başta olmak üzere yapılan iş ve işlemler neticesinde birilerinin özel çıkarlarına bir kamu zararının oluşup oluşmadığını araştırdı. Müfettişler tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonucu 8 Kasım’da bir rapor düzenlendi.

“HAKKANİYETE UYMUYOR”

Edinilen bilgilere göre raporda “mülkiyeti Kiptaş’a ait söz konusu yurt binasının kira bedelinin güncel piyasa koşullarına uygun olmadığı, emsal kira bedeli ile mevcut durumda söz konusu olan kira bedeli arasında büyük bir farkın olduğu” tespit edildi. Türk Borçlar Kanunu’na atıfta bulunulan raporda özetle “tarafların bu konuda bir anlaşma yapıp yapmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleneceği hüküm altına alındığı, emsalen 1582,00 m²’li alanın KDV hariç 155.000,00 TL kira bedeline sahip olduğu bir durumda 2446,50 m²’ye sahip toplam 7 katlı yurt binasının KDV dâhil 11.974,00 TL karşılığında kullanılmasının hakkaniyete uygun olmadığı” ifade edildi.

“ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALMIŞ”

Ayrıca raporda KİPTAŞ ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen belgelerin de incelenmesi sonucuna ilişkin özetle şu ifadelere yer verildi:

“Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi’nin şartnamede yer alan yurt hizmetinin öğrencilere bedelsiz kullandırılacağını ve aksi halde sözleşmenin fesih edileceğini kabul etmekle birlikte, mevcut durumda sözleşmeye muhalefet ederek öğrencilere bedel karşılığında hizmet sunduğunun anlaşıldığı, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden talep edilen hizmet sunum taahhütnameleri incelenmesi sonucunda 2017 yılından itibaren ilgili yurt öğrencilere bedel karşılığında kullandırıldığı anlaşıldı.”

En yüksek veren firmanın özellikle bedelsiz kullandırma şartı nedeniyle ihale dışı bırakıldığı anımsatılan raporda “Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi’nin ticari saiklerle mülkiyeti kendisine ait olmayan, yalnızca kira sözleşmesi ile bağlı olduğu yurdu bedel karşılığında kullandırması hakkaniyetsiz bir duruma yol açtığı” ifade edildi. Raporda Kiptaş’ın zararına tarafların yararına olacak şekilde menfaat sağlandığının düşünüldüğüne dikkat çekilerek “Ensar Vakfı’nda şartnameye aykırı işlemler gerçekleştiren yetkili kişi veya kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Dolandırıcılık” başlıklı 157. Maddesine göre suç duyurusunda bulunulması ve açıklanan hususların şüpheden uzak biçimde, tam ve kesin olarak tespit edilebilmesinin Cumhuriyet Savcılık Makamının takdirleri ile soruşturulması gerektiği” anlatıldı.

“SÖZLEŞME FESHEDİLMELİ”

Raporda özetle şu bilgilere yer verildi:

“Mülkiyeti KİPTAŞ’a ait Özel Ensar Vakfı Başakşehir Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunun kiralama sürecinde, Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi’nin, uyulması zorunlu bir husus olarak şartnameye eklenilen ve kiralama sürecinin esaslı unsurunu oluşturan yurt hizmetinin bedelsiz verileceğine dair taahhütnameyi sunarak konusu mezkûr yurdun kiralamasına ilişkin sözleşmeyi imzaladığı ve fakat daha önceki yılların ayrıntılı araştırılmasının gerektiğini bildirmekle birlikte 2017 yılından günümüze kadar anılan taahhütnamedeki koşula uymadığının tespit edildiği, bu koşula uyulmamasının yaptırımı olarak şartnamede sözleşmenin feshinin öngörüldüğü, açıklanan nedenlerle Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi ile KİPTAŞ arasında imzalanan 49 yıllık kira sözleşmesinin feshedilmesi gerektiği, Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi kullanımındaki KİPTAŞ’a ait özel yurt binasının ihale şartnamesinde yer alan “yurt hizmetinin bedelsiz verileceğine dair taahhütname” hükmüne aykırı uygulamaları nedeniyle, kullanıcı Ensar Vakfı İktisadi İşletmesi’nin tahliyesinin istenmesi, tahliyenin gerçekleşeceği güne kadar mevzubahis taşınmazın kirasının 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 73. maddesinde belirtilen “emsal kira bedeli” esas alınarak tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin takibinin yapılması gerektiği..”

Hazırlanan rapor ve eklerinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve KİPTAŞ A.Ş. ye gönderildiği öğrenildi.

“10 TAKSİTLE 25 BİN LİRA”


Öte yandan söz konusu yurdu arayıp fiyatlara ilişkin bilgi aldığımızda ücretin 3 ve 4 kişilik odalarda kişi başı yıllık 25 bin lira olduğunu öğrendik. 10 taksitle ödendiği ve aylık 2 bin 500 liraya denk geldiği belirtildi. Ayrıca haftada 3 gün etütler olduğu, katılımın zorunluğu olduğu ve fiyata sabah ile akşam yemeği, faturaların da dahil olduğu anlatıldı. Bu fiyata öğle yemeği dahil değil. Telefonumuza yanıt veren kişi öğrencilerin bir de yurda girmeden önce mülakata alındığını olumlu olması durumda dönüş yapılacağını söyledi.

HalkTv