EPDK karar verdi; doğalgazdan muaf sayılacaklar!

EPDK karar verdi; doğalgazdan muaf sayılacaklar!
Güncelleme:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınana karara göre, doğal gaz dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere yerli üretim doğal gaz satışı yapan tedarikçilerin yerli üretim doğal gaz miktarı, depolama yükümlülüğünden muaf sayılacak.

AA’nın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslarda değişiklik yapılmasına yönelik kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

DEPOLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF OLACAK

Buna göre, dağıtım şirketlerine veya serbest tüketicilere yerli üretim doğal gaz satışı yapan tedarikçilerin söz konusu satışa konu yerli üretim doğal gaz miktarı depolama yükümlülüğünden muaf sayılacak.

Dağıtım şirketlerine yerli üretim doğal gaz satış faaliyetinde bulunan tedarikçiler, söz konusu satışa konu miktarı üretim şirketlerinden tedarik ettiklerini belgelemekle yükümlü olacak.

EPDK’YA BİLDİRME ŞARTI

Doğal gaz dağıtım şirketlerine satışı yapılan doğal gaz miktarının takibinin gerçekleştirilebilmesi için serbest tüketicilere yerli doğal gaz arz eden tedarikçilerin, dağıtım şirketlerine ve ilgili maddede belirtilen depolama seviyesine ulaşıldıktan sonra üretilerek satışa konu edilen miktarları içinde bulunulan takvim yılını takip eden ocak ayının son iş gününe kadar EPDK'ya bildirmesi gerekecek.

DEPOLAMA TESİSİNDE BULUNDURMAK ZORUNDA

Tedarikçiler, yer altı depolama tesisinden hizmet alabilmeleri için kendileri adına kesinleşen kapasite miktarını etkin ve verimli kullanarak depolama yükümlülüğüne konu miktar kadar doğal gazı, ilgili yılın 1 Kasım tarihi itibarıyla fiziki olarak depolama tesisinde bulundurmakla yükümlü olacak.

Yer altı depolama şirketlerinin, her yıl kasım ayının ilk haftası içerisinde depolama hizmeti alan tedarikçilerin 1 Kasım itibarıyla mevcut envanter bilgilerini EPDK'ye bildirmesi zorunlu olacak.

YÜKÜMLÜLÜĞE KONU EDİLMEYECEK

Dağıtım şirketlerine doğal gaz arz eden tedarikçilerin ilgili dağıtım şirketleriyle yaptıkları doğal gaz tedarik sözleşmesini, içinde bulunulan takvim yılını takip eden ocak ayının son iş güne kadar EPDK'ye bildirmesi gerekecek.

Dağıtım şirketlerine sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışı, Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde depolama yükümlülüğüne konu edilmeyecek.

YÜZDE 40’INI PİYASADA SATABİLECEK

EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan diğer kurul kararına göre ise Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirilen kuruluşlar tarafından işletilmekte olan tesisler için, 4628 sayılı Kanun hükümlerine göre otoprodüktör lisansı üretim lisansına dönüştürülmüş şirketler, bir takvim yılı içerisinde lisanslarına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının 2021 yılı için yüzde 40'ını piyasada satabilecek.

EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan bir başka kurul kararında da Madeni Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11'inci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca yapılacak üretimlere ilişkin usul ve esaslarda da değişikliğe gidildi.

8 YIL SÜREYLE UZATILMASI KARARI

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ’nin Şanlıurfa'daki bir petrol işletme ruhsatının süresinin 8 yıl süreyle uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verildi.