İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Kaynak Aktarımı

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Kaynak Aktarımı

"Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

ANKARA (AA) - "Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak amacıyla, Türkiye İş Kurumu tarafından yapılacak giderler fondan karşılanacak.

İstihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarına ilişkin giderler de fondan ödenecek.

Ayrıca, fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre, Türkiye İş Kurumu kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla, kurum tarafından yapılacak giderler fondan karşılanacak.

Fondan karşılanacağı belirtilen giderler, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 48. Maddesi'nin 7. Fıkra'sında belirtilen oranı aşamayacak.

Bu sınır çerçevesinde yapılan harcama tutarının tespitinde, işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olanlara yönelik hizmetlerin bedelleri dikkate alınmayacak. Bu sınıra ulaşılması halinde de sigortalı işsizler için söz konusu giderler fondan karşılanmaya devam edecek.

Bu yönetmelik kapsamında sunulacak hizmetlere ilişkin ödenekler, o yıl bütçe hazırlığı sırasında Türkiye İş Kurumu bütçesine dahil edilerek, kurumun tabi olduğu harcama usul ve esasları doğrultusunda harcanacak.

Bütçenin ilgili tertibine konulan ödenekler dikkate alınarak yürütülen hizmetler karşılığı nakit ihtiyaçları harcama birimlerince, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilecek.

Harcama birimlerince, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilen nakit talepleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek, Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığından talep edilecek ve talep edilen tutar kurumun ilgili banka hesabına aktarılacak.