Kız Çocukları İçin "Stem Kampları Projesi" Başladı

Kız Çocukları İçin "Stem Kampları Projesi" Başladı

Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar'ın desteğiyleTürkiye’nin 7 ilinden 700 ilköğretim 6. sınıf kız öğrencilerinin dahil olacağı eğitim projesinin ilk etabı BEÜ'de başladı- Proje yöneticisi Çoşkun:- "Türkiye'nin sürdürülebilir bir kalkınmaya devam edebilm

ZONGULDAK (AA) - İlköğretim 6. sınıfa giden kız çocuklarında küresel eğitim, bilim ve kültür alışverişi konularında farkındalık sağlamak amacıyla başlatılan "Prof. Aziz Sancar Girls In STEM (GIS) Projesi"nin ilk etabı Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) gerçekleştirildi.

Proje yöneticisi Gökhan Çoşkun, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki "Kız Çocuklarının Eğitimi için STEM’in Önemi ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkileri" konulu panelde yaptığı konuşmada "Kız Çocukları İçin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Kampları" adıyla 7 ilde 700 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek projede, kız çocuklarının fen ve matematiksel yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

6. sınıfa giden ilköğretim kız öğrencilerinde merak duygusuna yoğunlaşarak farkındalık yaratmayı ve projenin temelinde rol modellerle bir çalışma yapmak istediklerini belirten Çoşkun, "Çocuklarımız sonraki hayatlarında örnek alabilecekleri bazı rol modeller üzerinden düşünce geliştirsin. Bu rol modellerin bir hayat ve başarı hikayesi olsun. Bir yol gösterici, ideal bir örnek olmasını istedik." diye konuştu.

Çoşkun, Aziz Sancar'ın kız çocuklarının eğitimine yönelik sayısız çalışmalar yapan bir bilim insanı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizler, 'Prof. Dr. Aziz Sancar ismi ve felsefesinden yola çıkarak 'mümkün olan en erken yaşta kız çocuklarımızı bilim, matematik, mühendislik ve temelinde de üniversite eğitimini özendirelim. Oraya yönelik bir farkındalık yaratalım. Bu çalışmaların neticesinde yetişmiş kadın iş gücümüzü Türkiye'de pozitif anlamda bir katkı alanı açmasına destek sağlayalım' dedik. Öğrencilerin matematik ve fen bilimleri ağırlıklı olmak üzere yeteneklerini ölçen sınavlarda maalesef Türkiye'deki sonuçlar çok iç açıcı değil. Yine önemli kuruluşların yaptığı tespitlerde ortaokul ve liseye devam eden kız öğrencilerin sayısının yüzde 1 arttırıldığı takdirde, bunun ülkelerin milli gelirine 0.3 oranında pozitif katkı sağladığı gerçeği var."

- Projeyle farkındalık oluşturmak amaçlanıyor

STEM eğitiminin eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk olarak tanımlanan çalışmaları da beraberinde de getirdiğini anlatan Çoşkun, bir sivil toplum projesi olarak merak duygusu üzerindeki çalışmalara pozitif katkı yaratabilecek bir algı oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Çoşkun, STEM eğitimi ve kız çocuklarının eğitimine yönelik toplumsal algıları olumlu yönde desteklemenin hem çocuklar hem de ülkeler için olumlu değişimlere yol açacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sürdürülebilir bir kalkınmaya devam edebilmesi için mutlaka insan gücüne yatırım yapması gerekiyor. Bu insan gücüne yatırım noktasında da ana okul ve ilköğretim en kritik aşamayı oluşturuyor. Türkiye son dönemde tartışılan 4. Ekonomi Devrimi'ne eğer ki rol model bir ülke olarak devam edecekse yapması gereken birinci temel nokta mutlaka ülkedeki eğitim sisteminde STEM ağırlıklı bir algıyı ve yönlendirmeyi sektörel olarak bir arada gerçekleştirmek durumunda. Bu anlamda farkındalık bu projeyle sağlamak istiyoruz. Proje, Zonguldak için başlangıç ili olarak tercih edildi. Zonguldak'ta önemli bir sanayi ticaret potansiyelinin var olması, eğitim verileri olarak ilin ülkenin mevcut ortalamasından biraz daha iyi sayılabilecek noktada olması tercih edilme nedenleri arasında."