Mahkeme İstanbul'daki ranta dur dedi

Mahkeme İstanbul'daki ranta dur dedi
Güncelleme:

İstanbul Sarıgazi'de rezerv alan ilan edildikten sonra imar planı değişikliğiyle ticaret alanına çevrilen 4 dönümlük askeri arazi ile ilgili planı İdare mahkemesi iptal etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 9 Mart 2020’de imzalanan protokol ile Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi’ndeki 4 dönümlük “askeri alan” afet riski altındaki konutların dönüştürülmesi için “rezerv yapı alanı” yani yeni konut alanı ilan edildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Bakanlık rezerv alan kararına karşın 2022 yılında onayladığı imar planı değişikliği ile araziye “ticaret alanı” fonksiyonu verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bakanlığın plan değişikliğinin iptali için dava açtı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, planın şehircilik ilkelerine aykırı olması ve kamu yararı içermemesi nedeniyle açıkça hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı. Planların uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Karar, 10 Ocak 2024’te oybirliği ile alındı.

Kararda, dava konusu planlarda amaç; rezerv alan ilanı ve bölgesel ihtiyaçların karşılanması olarak belirtilse de planlama alanı ve yakın çevresindeki problemlerin tespitine dönük herhangi bir analiz veya etüd çalışmasına rastlanmadığı, arazinin ticaret alanına alınmasıyla ilgili teknik ve nesnel bir gerekçe sunulmadığı vurgulandı. Ayrıca planda İSKİ ve İGDAŞ dışında kurum ve kuruluş görüşlerine yer verilmediği de kaydedildi.

(Kaynak)