O yazar duyurdu: ''Deli raporu'' açıklamadı !

O yazar duyurdu: ''Deli raporu'' açıklamadı !
Güncelleme:

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Alben, Kadir Mısıroğlu hakkında ortaya atılan "deli raporu" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen, Atatürk hakkındaki açıklamalarıyla sık sık eleştirilerin odağında olan ve hiç çıkarmadığı fesiyle tanınan Kadir Mısıroğlu, deli raporu iddialarına ilişkin olarak Yeni Akit yazarı Ali Alben'e açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere Kadir Mısıroğlu ve ailesi Twitter'dan PTT'nin Mısıroğlu için özel pul bastırdığını iddia etmiş ancak pulların devlet tarafından basılmadığı kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Alben, “Kadir Mısıroğlu deli mi?” başlıklı yazısında “Geçtiğimiz Pazar günü Sefa Saygılı ve Mustafa Okudan hocalarımla Kadir Mısıroğlu’nu evinde ziyaret ettik. Malumunuzdur seçim sürecinde Kadir Mısıroğlu üzerinden, Başkanımıza ve milletimize olmadık hakaretlerde bulunuldu ve Deli Kadir(!) yaftası ile üstadın şahsı manevisi zedelenmeye çalışıldı” ifadelerini kullandı.

Ali Akben, Mısıroğlu’nun “deli raporu” iddialarını doğruladığını, olayı ise şöyle açıkladığını aktardı:

“Kendisine malum soruyu sordum. Cevabını aşağıya noktası ve virgülüne kadar yazıyorum.

‘1970 Yılı’nın Ocak Ayı’nda Millî Türk Talebe Birliği’nde yaptığım bir konuşma bilâhare Eskişehir Örfî İdare makamının tahriki ile İstanbul’da tâkibat mevzuu olmuş ve tâkipsizlikle neticelendirilmiştir. Buna rağmen Eskişehir Örfî İdârî makamınca konferansımın bandını dinleyenlere açılan bir dava ile alâkalandırılarak ve şâhid gibi gösterilmek sûretiyle İstanbul Örfî İdâre makamınca Eskişehir’e sevkim gerçekleşmişti. Bu durum açıkça bir anayasa ihlali idi. Herkesin tabiî hâkimi tarafından muhâkeme edilmesi bir anayasal haktır. Tabiî hâkim ise şüphelinin ikametgâhı veya suçun ika edildiği yerin hâkimidir.

Bu yoldaki itirazlarımız kaale alınmadan ve şâhidlerin hapsedilmesi gibi daha başka kanunsuzlukların da sergilendiği muhâkeme sonunda yedi sene hapis ve beş yıl amme haklarını kullanmaktan men cezasına çarptırılmıştım.

O sırada merhum oğlum Mehmed Selman doğmuş, hanımın ziyârete gelmesi güçleşmişti. Buna bir çâre bulmak üzere infazın İstanbul’da gerçekleşmesi için psikolojik bir rahatsızlık yolunda temâruzdan başka çâre kalmamıştı. Zira İstanbul’a gelebilmek için ne türlü hastalık ileri sürsek Eskişehir’de kaabil-i tedavi idi.

Prof. Ayhan Songar ve Âsaf Ataseven’in öğretmesi ile temâruzda başarılı olmuş, İstanbul’a gelmiştim. Bundan sonrasını Ayhan Songar hallederek beni kendi kliniğine aldırdı.

Burada yatarken Cumhuriyet’in 50. Yılı af görüşmeleri başladı. Hükümete ortak olan Milli Selâmet Partisi komünistlerin afvına râzı olmayarak 141. ve 142. Maddelerin afvın şümûlüne alınmasına muhâlefet ediyorlardı. Bu durum afvın çıkmasını geciktiriyordu. Hâlbuki devletin afvedebileceği asıl bu gibi kendi hukukuna taalluk eden hususlardı. Bu sebeple Ankara’ya giderek af görüşmelerinin kulislerine katılmak istedim. Lâkin mahkûm sıfatıyla bunu yapamazdım. Ayhan Bey şu formülü buldu; askere verilen tebdil-i hava gibi mahkûma da muvakkatlık şartıyla üç aya kadar dışarı çıkıp serbestçe dolaşma hakkı tanınabilirdi.
Bu mâhiyette bir rapor alarak diğer psikiyatri hocalarına imzalattırsak da Adlî Tıp Kurumu bunu reddetti. O sırada Adâlet Bakanı Milli Selâmet Partisi’nden Şevket Kazan’dı. Durumu şikâyet yollu O’na telefonla bildirdim. O bir araştırma yaptıktan sonra böyle bir rapor ‘âcil’ kaydını ihtivâ ederse Adlî Tıp Kurumu’nun tasdikine gerek olmadan bakanlıkça tahliye kararı verebileceğini söyledi. Bunun üzerine yeniden bir rapor aldık. Bu raporun mâhiyeti ‘hastahâne ve hapishâne şartları sıhhatini bozduğundan üç ay müddetle âilesinin yanında kalarak infaza ara verilesi elzemdir’ şeklinde idi. Buna istinaden bakanlığın tahliye kararı ile dışarı çıktım ve af çalışmalarına katıldım. Üç ay bitmeden de af çıktı ve tamamen serbest kaldım. Keyfiyet bundan ibârettir.”

KADİR MISIROĞLU İÇİN PUL İDDİASI

Atatürk'e ettiği hakaretlerle sık sık eleştirilerin odağında olan Kadir Mısıroğlu adına PTT'den özel bir pul basılmıştı. Mısıroğlu ailesi, sosyal medya hesaplarında devlet yetkililerine bu jest nedeniyle teşekkür etmişti. Ancak Mısırılıoğlu'nun torunu Nurullah Mısırlıoğlu 'nun Twiter'dan paylaştığı pullarla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kadir Mısıroğlu ve ailesinin "devlet bize jest yaptı ve adımıza pul bastı" açıklamasının arkasındaki gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Pulların devlet tarafından yapılan bir jet olmadığı, Mısıroğlu'nun parasını vererek kendisi adına pul hazırlattığı ve bunu da devletin jesti gibi sunduğu anlaşıldı.

Yeni Akit