AK Parti'nin vergi kaçakçılığına etkin pişmanlık ''torbası'' Meclis'te

AK Parti'nin vergi kaçakçılığına etkin pişmanlık ''torbası'' Meclis'te

AK Parti tarafından hazırlanan ve vergi kaçakçılığı suçlarına da "etkin pişmanlık" tanıyan 39 maddelik torba teklifin TBMM'deki görüşmeleri başlıyor..

Meclis çalışmaları bu hafta salı günü grup toplantılarıyla başlayacak. Genel Kurul’sa öğlen saat 3’te toplanacak. Bu hafta AK Parti’nin 39 maddelik ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin ele alınması bekleniyor.

 Düzenleme, ‘şirketlerin itibarına zarar verici’ olarak tanımlanan yayınlarla ilgili “Bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz, isimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yayılamaz; aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” maddesini içeriyordu.

Yoğun eleştiriler sonucu bu madde tekliften çıkarıldı. Bir diğer eleştiri konusu düzenleme Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başkan yardımcılığı görevi için ek maaş ödenmesine ilişkindi ve bu madde de AK Parti’lilerin önergesi ise metinden çıkarıldı.

Eklenen bir maddeyle tasarruf finansman şirketlerinin, bankacılık sektöründekine benzer biçimde ‘katılım şirketi’ unvanı kullanmasının yolu açıldı.

Teklifteki diğer düzenleme ile muhtarların maaşlarının asgari ücret düzeyine çekilmesi sağlanıyor.

Ayrıca reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin vergi matrahının hesaplanmasında bu harcamaları gider olarak kabul edilmeyecek.

Birden fazla özel sağlık kuruluşuyla sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten diş hekimleri ve hekimler, serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek.

Tasarruf finansman şirketlerine para yatıranların mağduriyetlerini gidermek üzere TMSF devreye girecek. Seyahat şirketlerinin yıllık aidat miktarına uygulanacak yeniden değerleme oranının, yüzde 50’sine kadar indirilebilmesi hususunda cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Meclis komisyonları da yoğun bir hafta geçirecek. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu’nda oluşturulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyon perşembe günü 14:30’da toplantılarına devam edecek.

Perşembe öğlen 12’de toplanacak Dışişleri Komisyonu’nda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, ‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Yürüttüğü Faaliyetler’ konulu bir sunum okunacak. Ayrıca çeşitli uluslararası anlaşmalara dair kanun teklifleri de ele alınacak.