CHP, 10 maddelik enflasyon reçetesini açıkladı

Güncelleme:

Türkiye’de iktidarın uyguladığı politikalar sonucu rekor kıran ve önümüzdeki aylarda daha da yükselmesi beklenen enflasyonla ilgili CHP’den 10 maddelik bir reçete geldi. CHP sözcüsü Öztrak, ”Adımların en güçlüsü olarak ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Programı’ açıklanmalı ve uygulamaya konmalı” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı başında açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık bazda yüzde 36,08’le son 19 yılın rekorunu kırdı. Ekonomistlere ve uluslararası kuruluşlara göre enflasyonun yüzde 50’yi aşması bekleniyor.

 Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 82,81 olarak hesaplamıştı.

Basın toplantısı düzenleyen CHP sözcüsü Faik Öztrak, partisinin enflasyonu düşürmek için vakit kaybetmeden uygulanması gereken 10 maddelik reçetesini açıkladı:

Merkez Bankası’nın başına liyakatli bir ismi atanmalı. Banka siyasetin müdahalesinden kurtarılmalı.

Ekonomide ‘kral değil, kural’ olmalı, stratejik planlama teşkilatı hızla kurulmalı, verilerin saydamlığı ve doğruluğu sağlanmalı.

Kamu özel işbirliği projelerinde dövizle belirlenen tarifeler ve gelir garantileri, ivedilikle Türk Lirası’na çevrilmeli. Gerekirse hukuk çerçevesinde, söz konusu projelerin işletme hakları kamuya devredilmeli. Dövizle borçlanmaya son verilmeli, mevduatlara kur garantisi kaldırılmalı.

Kamu bankalarının kaynaklarının yandaşlara ve rant projelerine  aktarılmasına derhal son verilmeli. Ziraat Bankası çiftçiye, Halk Bankası da esnafa avantajlı kredi sağlamalı.

Dünya standartlarında bir kamu ihale yasası çıkarılmalı. Hükümetin, ekonominin günlük işleyişine müdahale etmeyeceğinin güvencesi verilmeli.

Bütçe disiplinini sağlayan mali çapalar yeniden güçlendirilmeli. TBMM’de kesin hesap komisyonu kurulmalı, Sayıştay denetimi uluslararası standartlara ve kaliteye çıkarılmalı.

Yüksek teknoloji içeren, Yeşil Mutabakata uyumu, dijital dönüşümü kolaylaştıracak, doğrudan sermaye yatırımlarına öncelik verilmeli.

Bütçede yaratılan imkânlar dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin derhal rahatlatılmasında kullanılmalı. Aile destekleri sigortası hayata geçirilmeli.

Gıdada arz güvenliğini sağlayacak, planlama ve çiftçiye destek tedbirleri alınmalı. Sağlık ve ilaç konusunda yeni kapasiteler inşa edilmeli. Sağlık çalışanlarının yurt dışına gitmesine yol açan ücret adaletsizliği, çalışma ve güvenlik şartları hızla iyileştirilmeli. Enerji arz güvenliği, temiz ve ucuz enerjiye erişim sağlanmalı. İthal enerjide tedarikçi çeşitlendirilmesine, yerli ve yenilenebilir enerjiye öncelik verilmeli.

Adımların en önemlisi olarak, hukukun üstünlüğünü, iyi yönetişim ve yargı bağımsızlığını sağlayacak ‘güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş programı’ açıklanmalı ve uygulamaya konmalı.