Erdoğan'ın 12 yıldır tutmayan hedefi için tedbir geliyor

Erdoğan'ın 12 yıldır tutmayan hedefi için tedbir geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 12 yıldır üstünde durduğu “en az 3 çocuk” önerisinin istatistiklere yansımadığı ve umhurbaşkanlığı 2021 yılı programında ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 12 yıldır üstünde durduğu “en az 3 çocuk” önerisinin istatistiklere yansımadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı programında "doğurganlık hızının yenileme seviyesinin üzerinde tutulması" için "ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi" öngörüldü.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 Yılı Programı üzerinde ANKA’nın yaptığı inceleme, Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 2008’den itibaren yaptığı, “Genç nüfusumuzun azalmaması için en az üç çocuk yapın” önerisinin vatandaşlar üzerinde beklediği etkiyi yaratmadığını ortaya çıkardı.

ÇOCUK SAYISI ARTIRMA TEDBİRLERİ

TÜİK verilerinin aktarıldığı programda, “2010 yılından sonra kadın başına 2,1 çocuk olan toplam doğurganlık hızı, 2018 de 2’ye 2019 yılında ise 1,88’e gerilemiştir” denildi. Çocuk sayısının artırılması için alınacak tedbirlerden yer verilen programda, bu amaçla “iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı politikalar etki değerlendirmesi yapılarak gerekli değişiklikler veya ilave tedbirlerin” hayata geçirileceği bildirildi.

Programa göre doğurganlık hızının artırılması için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler işbirliği içinde, "iş ve aile yaşamı uyumu konusunda değerlendirme çalışması" yapacak. 

2021 HEDEFİ: KADIN BAŞINA 2.1 ÇOCUK

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, 2021 yılı için kadın başına çocuk sayısının 2,1’e yükseltilmesi hedefi konuldu. Bu durumda Türkiye, 2010 yılında gerçekleşen 2,1 çocuk sayısına, hedef tutturulursa 2021 yılında yeniden ulaşmış olacak.

KADININ İŞ HAYATI DOĞURGANLIĞINI DÜŞÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı yıllık programında, kadın başına çocuk sayısının düşmesinin gerekçeleri de şöyle sıralandı:

“Doğurganlık hızındaki aşağı yönlü hareketin temel nedenleri şehirleşme, geniş aile yapısının azalması, ortalama evlenme yaşının yükselmesi, kadınların işgücüne katılım oranının artmasıdır. Nitekim eğitimli ve gelir seviyesinin yüksek olduğu toplum kesimlerinde toplam doğurganlık hızı genel düzeyden daha düşük gerçekleşmektedir.”

İLAVE TEDBİRLER ALINACAK

2021 yılı programında, doğurganlık hızının artırılması konusunda şöyle denildi:

"Ülkemizin mevcut dinamik nüfus yapısının korunması amacıyla 10. Kalkınma Programından itibaren doğurganlık yanlısı nüfus politikaları benimsenmiş, aile ve iş yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Sözkonusu politikaların etkinliğinin artırılması için yapılan düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve etki değerlendirmesi yapılarak gerekli değişiklikler veya ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir."

15-19 ARASINDAKİ DOĞURGANLIK 

Programın 'Aile' bölüm başlığında ise “2019 yılında 15-19 yaş aralığındaki doğurganlık hızı yüzde 0,17’ye düşmüştür” ifadesi dikkat çekti.

Programda ayrıca 16-19 yaş aralığında evlenen kız çocuklarının sayısının 2018 yılında 81 bin 647 iken, 2019 yılında 71 bin 148’e düştüğü de aktarıldı.

ERDOĞAN “EN AZ ÜÇ” DEMİŞTİ

Erdoğan, Başbakanlığı döneminde 7 Mart 2008 tarihinde çocuk sayısı ile ilgili olarak, "Sizinle bir Başbakan olarak değil, dertli kardeşiniz olarak konuşuyorum. Biz genç nüfusumuzu aynen korumalıyız. Bir ekonomide aslolan insandır. Bunlar Türk milletinin kökünü kazımak istiyor. Yaptıkları aynen budur. Genç nüfusumuzun azalmaması için en az üç çocuk yapın" demiş, katıldığı bütün nikahlarda da tavsiyesini 5 çocuğa kadar yükseltmişti.