Gökçek'in Kanal Ankara'sının imar planları iptal edildi

Gökçek'in Kanal Ankara'sının imar planları iptal edildi
Güncelleme:

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti tarafından yönetildiği dönemde hazırlanan ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in de seçim vaadi olan "Kanal Ankara Projesi" ile lüks konut projelerinin önünü açan imar planlarının iptal edildiğini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) AK Parti tarafından yönetildiği dönemde onaylanan ve Eski ABB Başkanı AK Partili Melih Gökçek'in de seçim vaadi olan projelere ilişkin imar planları iptal edildi.

ŞPO Ankara Şubesi’nden yapılan açıklamada, 9 Ocak 2019 tarihinde onaylanan, İmrahor Vadisi boyunca hukuksuz lüks konut projelerini ve ayrıcalıklı imar haklarını içeren, afet riskli bölgelerde çeşitli inşaatların altyapısını sağlayabilmek amacıyla hazırlanan Yeni Güneypark 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarının da iptal edildiği bildirildi.

LÜKS KONUT PROJELERİNİN ÖNÜNÜ AÇTI

"Bilirkişi raporları ile planlama bölgesinin barındırdığı doğal alanları ve boş arazileri imara açma aracı olarak 'kentsel dönüşüm' alanı ilan edildiği ve bu sebeplerle bu tanımı gerekçelendiremediği tespit edilmiştir. Bu adımlar aslında bir kentsel dönüşüm sürecini gerçekleştirmekten öte; 'Sinpaş Altınoran, Güneypark Ankara ve Marina Ankara' gibi hukuksuz, insan hayatını riske atan ve doğayı talan eden lüks konut projelerini planlama aracına uydurmak ve devamlılığını sağlamayı amaçlamaktadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dava süreçlerine ve afet riski tespitlerine rağmen rant uğruna doğal alanlar ve insan hayatı hiçe sayılarak projelerin ruhsatları verilmiştir. Ruhsatlara dair hukuki mücadelemiz ise yerel mahkemelerce kazanımla sonuçlansa da bu süreçte inşaat devam etmiş ve riskli konutların satışı sağlanmıştır. Hukuki kararlar ardından doğru idari işlemleri gerçekleştirmek, tutarlı bir yönetimin en önemli gereksinimidir. Planlama çalışmalarında uzmanlarla ve toplumla, katılım ve uzlaşma mekanizmaları sağlanamadığı için, sorun teşkil eden idari kararların karşısında mekan-çevre-kent mücadelesi yargı denetim mekanizmaları üzerinden yürütülebilmektedir. Bu mücadele süreçlerinde davaların kazanılmasına rağmen mahkeme kararlarının idari olarak uygulanmaması ise hukuka olan güveni ortadan kaldırmaktadır.

MÜCADELEMİZE DESTEK OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

İptal edilen planlar ve hatalı kararların düzeltilmesi uğruna sürdürülen mücadele, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, etik, hukuki ve idari girdap nedeniyle toplumun içinden çıkamadığı kasvetin bir parçası olarak sönüp gidemeyecek kadar önemlidir. Bu mücadele mekân, emek, yaşam ve gelecek mücadelesidir. Tüm duyarlı kamuoyunu mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz"

Birgün