İşte yeni yargının paketinin detayları

İşte yeni yargının paketinin detayları
Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'e sunulan yeni yargı paketinin detaylarını anlattı. Özkan, yargı paketiyle yargıya olan güvenin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanlığı'na sunulan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin ayrıntılarını DHA'ya anlattı. Özkan, "İfade özgürlüğü kapsamında bazı söz ve eylemlerde bulunmuş, herhangi bir terör propagandası yapmamış kişilerle ilgili, eğer mahkeme bir karar verip de, bu karar; hukuk camiasında içtihat farklılığını oluşturuyorsa, Yargıtay'ın farklı farklı, İstinafın farklı farklı uygulamaları vatandaşlarımızın ifade özgürlüğünün önünde bir engel teşkil ediyorsa; bu farklılıkları ortadan kaldırmak, yargıda içtihat birliğini sağlamak, uygulama birliğini sağlamak için temyiz yolunun açılması amaçlanıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Meclis Başkanlığı’na sunulan, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketinin ayrıntılarını DHA'ya anlattı. Özkan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, genel olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında Türkiye'nin taraf olduğu yükümlülükler, Türkiye'de yargıya olan güvenin artırılması, vatandaşların yargı yoluna gitmeden olabildiğince alternatif itilaf çözme usulleri ile kendi taraf oldukları itilafları çözmeyi hedeflediklerini söyledi. Özkan, söz konusu yargı paketinin amacını, "Yargı Reformu'nun en öne çıkan özelliği; birinci sırada alternatif itilaf çözme usulleri geliyor. Bugün gelişmiş hukuk devletlerinde batı demokrasilerine baktığımızda mahkeme karar vermeden önce pek çok aşama var. Tarafların rızai çözüm tekniklerinden tutun, mahkeme ve savcıların tarafları uzlaşma mekanizmaları var. Bu mekanizmaları Türk hukukuna koymaya çalıştık. Bunlar başarılı da oldu" diye konuştu.

'YARGI YÜKÜNÜN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR'
Özkan, pakette yer alan değişikliklerin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Uzlaştırma mekanizmasının genişlemesi amaçlanıyor. Vatandaşların yargıya olan güvenini artırmaya çalışıyoruz. Ön ödemenin kapsamı genişliyor. Uzlaştırma mekanizmasına giren katalog suçlarında genişleme söz konusu. Basit ve seri yargılama usulü ile Türk yargısının yargı yükünün azaltılması hedefleniyor. Vatandaşın yargıya olan güvenini artırmak için özellikle savcılar, sadece şekli açıdan iddianameyi hazırlamaları değil, aynı zamanda vatandaşlarımızla ilgili bir suç ithamı varsa; bunun mutlak anlamda delillendirilmesini de gerekli ve zorunlu kılıyor. Bu çok önemli. Şiddet ve istismar mağduru olan kadın ve çocukların yargılanma sırasında tekrar sanıkla faille karşı karşıya getirilmek suretiyle, ikinci bir mağduriyetine neden olacak mekanizmalar, ortadan kalkıyor."

'TEMYİZ YOLUNUN KAPSAMI GENİŞLİYOR'
Özkan, yeni yargı paketiyle istinaf ile ilgili bazı teknik düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"İstinafta da son 2 yıllık süre zarfında yapılan uygulamalar, bazı teknik düzenlemeleri gerekli kıldı. Bir taraftan ifade ve düşünce hürriyeti açısından, vatandaşlarımızın bir cezai takibatla karşı karşıya kalmışlarsa, insan haklarına ve ifade hürriyetine ilişkin olan hususlarda temyiz yolunun kapsamı genişliyor. Bu düzenleme çok önemli. Bir suçtan dolayı birden fazla kişi yargılanmışsa, faillerden bir kısmına Yargıtay yolu kapalı, diğer bir kısmına Yargıtay yolu açıksa, Yargıtay yolu kapalı olan hükümlülerin, yani faillerin sanıkların cezanın infazının Yargıtay kararının neticesine kadar durdurulması öngörülüyor."
Özkan, savunma hakkının genişlemesi açısından, meslekte 15 yılını dolduran avukatlara yeşil pasaport verileceğini söyledi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KİMLERİ KAPSAYACAK?
AK Partili Özkan, pakette yer alan 'ifade özgürlüğü' düzenlemesinin de kimleri kapsayacağını şöyle açıkladı:
"Burada çok ince bir çizgi var. Adeta keskin bir bıçak. Bir taraftan şiddete bulaşmamış, bir ifade özgürlüğü kapsamında bazı söz ve eylemlerde bulunmuş, herhangi bir terör propagandası yapmamış kişilerle ilgili, eğer mahkeme bir karar verip de, bu karar; hukuk camiasında içtihat farklılığını oluşturuyorsa, Yargıtay'ın farklı farklı, İstinafın farklı farklı uygulamaları vatandaşlarımızın ifade özgürlüğünün önünde bir engel teşkil ediyorsa; bu farklılıkları ortadan kaldırmak, yargıda içtihat birliğini sağlamak, uygulama birliğini sağlamak için bazı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken suçlarla ilgili temyiz yolunu açılması amaçlanıyor."

TUTUKLULUK SÜRELERİ
Özkan, 'tutukluluk süreleri'ne ilişkin yapılan değişiklikle ilgili olarak da, "Tutukluluk süreleri sınırlandırılıyor. Özellikle soruşturma aşamasında, verilen bir tutuklama kararı vatandaşlarda hukuka olan güveni sarsıyor. Asli ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda 6 ay bir defaya mahsus uzatmak suretiyle, en fazla bir yıl, yine terör suçları kapsamında 1 yıl olan tutukluk süresini bir defa uzatmak suretiyle 1,5 yıllık süre ile sınırlandırmayı öngörüyoruz. Savcılarımızın elini rahatlatacak bu düzenleme. Vatandaşlar kendileri ile yürütülen soruşturma hakkında en kısa zamanda mahkemeler nezdinde aklanmasına fırsat veren bir düzenleme" ifadelerini kullandı.

Meclis açılıyor ! Yeni dönemin ilk mesaisi yargı paketiMeclis açılıyor ! Yeni dönemin ilk mesaisi yargı paketi

 

DHA