Meclis'te teklifler değil yumruklar konuştu !

Meclis'te teklifler değil yumruklar konuştu !

Meclis Genel Kurulunda, komisyonun kurulması hakkındaki kanun tasarısının ilk 3 maddesi onaylandı.

TBMM Genel Kurulunda, Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı'nın ilk 3 maddesi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Genel Kurulda yaşanan kavga nedeniyle birleşime ara verdi.

Aradan sonra Danışma Kurulu önerisi okunarak, kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul 28, 29, 30 Nisan günleri toplanmayacak.

1-20160428065728.jpg

Aydın, daha sonra görüşmeleri süren tasarıda hükümet ve komisyonun yerinde olmaması üzerine, birleşimi Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağını görüşmek için saat 2 Mayıs Pazartesi günü, 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

2-20160428065728.jpg

Tasarının kabul edilen ilk 3 maddesine göre, kolluk şikayet sisteminin daha etkili, hızlı işlemesini sağlamak, saydamlığını, güvenirliğini geliştirmek üzere, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum, davranışlardan dolayı idari mercilerce yapılan ya da yapılması gereken iş, işlemlerin merkezi bir sistemde kayıt altına alınması, izlenmesi amacıyla "Kolluk Gözetim Komisyonu" kurulacak.

Tasarı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatında görevli kolluk personelini kapsıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli kolluk personelinin askeri görevlerinden doğan suçları, kapsam dışında kalacak.

3-823.jpg

Kolluk Gözetim Komisyonu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde sürekli kurul olarak görev yapacak.

Komisyon 7 kişiden oluşacak. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, Başbakanlık Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından İçişleri Bakanının teklif edeceği 3 aday ile baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip serbest avukatlar arasından Adalet Bakanının teklif edeceği 3 aday arasından Bakanlar Kurulunca seçilecek birer üye yer alacak.

Öğretim üyeleri ile serbest avukatlar arasından seçilecek üyelerin, seçilmelerinden önceki son 5 yıl içinde herhangi bir siyasi partiyle üyelik veya başka türde görev ilişkisinin bulunmaması gerekecek.

Öğretim üyeleri ve serbest avukatlar arasından seçilecek üyelerin görev süresi 4 yıl olacak.

Komisyon, kendisine verilen görev ve yetkileri, kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirecek. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, komisyonun kararlarını etkilemek amacıyla emir, talimat veremeyecek, tavsiye, telkinde bulunamayacak.