Özel kalem müdürü bile alamayacaklar !

Özel kalem müdürü bile alamayacaklar !

Cumhuriyet tarihinin ilk seçim hükümetinde yer alan bakanlar, daha ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bile yapılmadan, "atama yapamayacaklarını" öngören genelge sürpriziyle karşılaştı.

 

Başbakanlık, istisnalar haricinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki naklen veya açıktan atamaları durdurdu. İlk seçim hükümetinde yer alan bakanlar ‘takdirlerine dayalı’ hiçbir atama yapamayacak.

Milliyet'teki habere göre MHP’den Tuğrul Türkeş, HDP’den Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca’nın da yer aldığı seçim hükümetine yönelik çıkartılan kararnamenin, geçiş döneminde atamaları engellemek, özellikle de HDP’li bakanların takdire dayalı atama yapmasını önlemek amacıyla çıkarıldığı kulislerde konuşuluyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu imzasıyla yayımlanan Başbakanlık genelgesiyle bazı istisnalar dışında kamuda tüm atamalar durduruldu.
 
Yükseltme de yasak

 
Genelgeye göre bakanlar, ikinci bir talimata kadar, özel kalem müdürü ve bakanlıklardaki istisnai kadrolara açıktan veya naklen atama yapamayacak. Bakanlar ayrıca kendi yetkilerinde bulunan bir memuru, şube müdürü yaparak görevde yükseltme yetkisini de kullanamayacak. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı atamaları da üçlü kararname ile yapılabilecek. Bu atamalarda bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı imzası gerekiyor.
 
Başbakanlık izniyle
 
Ayrıca kamu kurum kuruluşlarında daire başkanı, eşiti ve üstü boş kadrolara vekâlet, yürütme ve tevdir dahil tüm görevlendirmeler ile üyesi olunan uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalar gereğince katılımın zorunlu olduğu toplantılar hariç tüm yurtdışı geçici görevlendirmelerde Başbakanlık’tan izin alınarak yapılabilecek. HDP’li AB Bakanı Ali Haydar Konca’nın başında bulunduğu AB Bakanlığı’ndeki görevliler de zorunlu toplantılar hariç bakan görevlendirmesi ile gittiklerinde ancak Başbakanlık izni ile Avrupa’da temaslarda bulunabilecek.
 
Muhalefet şikâyetçiydi

 
7 Haziran seçiminden sonra yeni hükümet kurulamaması nedeniyle seçim hükümeti niteliğindeki 63. Hükümet kurulana kadar görevde kalan hükümetin yaptığı atamalar muhalefetin tepkisine yol açmıştı. Muhalefet, geçici nitelikte olmasına rağmen hükümetin sadece 7 Haziran-7 Temmuz arasında 700’e yakın atama yaptığını belirterek konuyu Meclis’e taşımıştı. Ak Parti hükümeti, son olarak seçim hükümeti kurulmadan hemen önce 55 atamaya daha imza atmış, bu da muhalefetin tepkisine neden olmuştu.
 
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, atamaların durdurulmasının usul gereği olduğunu belirtti.
 
Bu alanlarda atamaya devam
 
Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, hâkim ve savcı adaylarının atanmaları yönünden Adalet Bakanlığı veya HSYK, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve işletmeler hariç tüm kamu kuruluşlarında bazı istisnalar hariç atama yapılamayacak.
 
Genelgeye göre atamaları devam edecek alanlardan bazıları şöyle:
 
- KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme sonucunda yapılacak atamalar.
 
- TUS Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonucunda atanmaya hak kazananların atanmaları.
 
- Doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar.
 
- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi kapsamına giren eski hükümlü atamaları.
 
- Yasaya göre yapılan engelli ve hükümlü atamaları.
 
- TSK Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları.
 
- Özelleştirme Uygulamalarında kamuya aktarılacak personelin atamaları.
 
- Devlet burslusu olarak yurtdışına gönderilen öğrencilerin akademik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip atanmaları.
 
- Eş durumu ve mazeret nedeniyle yapılacak naklen atamalar.
 
- Vatani görevlerini yapmak üzere görevlerinden ayrılıp terhislerini müteakip tekrar eski görevlerine dönmek isteyenler ile ücretsiz izin bitimi yapılacak atamalar.
 
- Mükteseben yapılacak derece terfileri ve görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalar.
 
- Terörden zarar gören kişiler ile SHÇEK korumasındaki çocukların atamaları.