Sağlıkçılar anketinde ilginç sonuçlar !

Sağlıkçılar anketinde ilginç sonuçlar !
Güncelleme:

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, koronavirüs salgını sürecinde hastanede bulunan sağlıkçıların ne şartlar altında çalıştığını gözler önüne serdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), koronavirüs salgını sürecinde hastanelerde yaşananları ortaya koyan anketini açıkladı. Ankete göre, N 95 maske hastanelerin yüzde 17’sinde hiç yok, yüzde 71’inde var ama yeterli değil, hastanelerin yüzde 58’inde hala el dezenfektanı yetersiz, koruyucu gözlük kurumların yüzde 20’sinde yok.

SES, 60 ildeki 304 hastaneden gelen verilerle hazırlanan korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yaşanan sorunlara ilişkin anketinin sonuçlarını açıkladı. “Hastaneler Covid-19 salgın yönetimine hala hazır değil” başlığıyla dün SES Genel Merkezi’nde SES Eş Başkanı Gönül Erden tarafından açıklanan ankete göre. malzeme konusunda eksiklikler hala devam ederken çalışanlara verilen korona virüsüne dair eğitimlerinin de yetersiz olduğu ortaya çıktı. “Sağlık Bakanlığı bir an önce sağlık emek ve meslek örgütleri ile iletişime geçmeli, önlemler ve kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile ilgili adımlarını hızlandırmalıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada yer alan sonuçlar şu şekilde sıralandı:

‘YÜZDE 77’SİNDE ALKOLLÜ MENDİL YOK’

Malzeme Tablosu: N 95 maske hastanelerin yüzde 17’sinde hiç yok, yüzde 71’inde var ama yeterli değildir. Cerrahi maske hastanelerin yüzde 68’inde yeterli sayıda yok. Eldiven sayısı her üç kurumdan birinde yeterli sayıda değil. Yüz koruyucu siperlik kurumların yüzde 40’ında hiç yok, yüzde 45’inde var ama yeterli sayıda değil. Gözlük kurumların yüzde 20’sinde hiç yok, yüzde 68’inde var ama yeterli sayıda değil. 8 saatte bir değişmesi gereken N 95 maskesinin 24 saat boyunca sadece bir tane verilmesi, 24 saat boyunca değiştirilmeden kullanılması var ama yeterli değil kapsamındadır.

Yüzde 77’sinde alkollü mendil yok: Hastanelerin yüzde 58’inde halan el dezenfektanı yeterli değil. Yüzde 44’ünde yer dezenfektanının yeterli olmadığı, yüzde 77’sinde ise alkollü mendil hiç bulunmamaktadır.

Polikliniklerin yüzde 13’ü çalışıyor: Polikliniklerde acil olmayan randevuların iptal edilmesi sürecin yönetilmesinde önemliydi. Şehir hastanelerinde acil olmayan hasta muayenesine devam edilmesinde uzun süre ısrar edilmiştir. Hastanelerin yüzde 62’sinde zorunlu olmayan kontrollerin ertelendiği, yüzde 56’sında bazı polikliniklerde randevuların iptal edildiği ve yüzde 15’inde polikliniklerin kapatıldığı belirtilmiştir. Ama hala hastanelerin yüzde 13’ünde polikliniklerin aynı şekilde devam ettiği de anket sonuçlarından ortaya çıktı.  

İzolasyon odaları yeteriz: Hastanelerin yüzde 61’inde halen hasta-hasta yakını ile sağlık çalışanlarının girişleri ayrı değildir. Hastanelerin sadece yüzde 6’sı girişleri tamamen ayırmıştır. Acil servislerde Covid-19 kuşkulu olguların ayrı bir girişten kabul edilmesi hastanelerin sadece yüzde 54’ünde sağlanabilmiştir. İzolasyon odalarının sayısı ve nitelikçe yeterli olması hastanelerin sadece yüzde 7’sinde sağlanmıştır. Hastanelerin yüzde 44’ünde izolasyon odaları sayıca yeterli olsa da nitelik olarak yetersizdir.

Hastanelerdeki eğitim oranları: Hastanelerin yüzde 26’sında Covid-19 ile ilgili eğitim, yüzde 20’sinde el hijyeni ile ilgili eğitim, yüzde 48’inde solunumsal hijyene yönelik eğitim verilmedi. “Sağlık çalışanlarına periyodik olarak Covid-19 gözetimi yapılıyor mu?” sorusuna ise yüzde 66 oranında “yapılmıyor” yanıtı verildi.

Hastanelerin yüzde 37’sinde çalışma süreleri düzenlenmedi: Hastanelerin yüzde 32’sinde Covid-19 tanılı hasta bakımına yönelik yeni bir çalışma düzenine geçilmemiştir. Bununla birlikte hastanelerin yüzde 25’inde günlük vardiya sistemi, yüzde 19’unda haftalık vardiya sisteminde değişiklikler ve yüzde 8.7’sinde gün içi (belirli saatlerde rotasyonlar) vardiya sistemi oluşturulabilmiştir. Genel çalışma düzeni programları açısından Hastanelerin yüzde 37’sinde çalışma sürelerine yönelik düzenleme yapılmamıştır. 

Etiketler anket sağlıkçı