Türkiye'nin yeni doğan istatistikleri açıklandı

Türkiye'nin yeni doğan istatistikleri açıklandı
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin "yeni doğan" istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2023 yılında canlı doğan bebek sayısı da, bu bebeklerin cinsiyetleriyle birlikte, en çok doğum ve en düşük doğum olan illerimiz belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

Canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 oldu

Canlı doğan bebek sayısı 2023 yılında 958 bin 408 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3'ü erkek, %48,7'si kız oldu.
 

Toplam doğurganlık hızı 1,51 çocuk oldu

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir.
 
Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2023 yılında 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2023 yılında 1,51 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.
 

Doğum sayısı ve toplam doğurganlık hızı, 2001-2023

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2023 yılında 3,27 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 2,72 çocuk ile Şırnak, 2,40 çocuk ile Mardin izledi.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın oldu. Bu ili 1,14 çocuk ile Zonguldak ve Karabük, 1,16 çocuk ile Kütahya izledi.
 

İllere göre toplam doğurganlık hızı, 2023
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması, 2022 yılında 1,46 çocuk oldu

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,79 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,08 çocuk ile Malta olduğu görüldü. Toplam doğurganlık hızı 2022 yılında binde 1,63 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 5. sırada yer aldı.
 

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Veri Tabanı, 2022. Türkiye verisinin kaynağı TÜİK'tir.

 

Kaba doğum hızı binde 11,2 oldu

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2023 yılında binde 11,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2023 yılında 11,2 doğum düştü.
 

Kaba doğum hızı, 2001-2023
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 24,8 ile Şanlıurfa oldu

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 24,8 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 22,0 ile Şırnak, binde 19,3 ile Mardin izledi.
 

Kaba doğum hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 6,9 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 7,2 ile Bartın, binde 7,6 ile Karabük izledi.
 

İllere göre kaba doğum hızı, 2023
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Kaba doğum hızının Avrupa Birliği üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü

Türkiye'nin kaba doğum hızının Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin kaba doğum hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülkenin binde 11,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu, en düşük kaba doğum hızına sahip olan ülkenin ise binde 6,7 ile İtalya olduğu görüldü.
 

Kaba doğum hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Veri Tabanı, 2022
              Türkiye verisinin kaynağı TÜİK'tir.

 

Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 oldu

Yaşa özel doğurganlık hızı, belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.
 
Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2023 yılında binde 101 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.
 

Yaşa özel doğurganlık hızı, 2001, 2023
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Adölesan doğurganlık hızı düştü

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.
 
Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2023 yılında binde 11'e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2023 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 11 doğum düştü.
 

Adölesan doğurganlık hızı, 2001-2023
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin

Adölesan doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması binde 7 oldu

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 37 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 1 ile Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2022 yılında binde 12 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 7 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.

Adölesan doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2022
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) Veri Tabanı, 2022
              Türkiye verisinin kaynağı TÜİK'tir.

 

Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2 oldu

 Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2023 yılında 29,2 oldu. İlk doğumunu 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 27,0 oldu.

Annenin ortalama yaşı, 2001-2023
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 ile Artvin ve Tunceli oldu

 İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2023 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 29,0 ile Artvin ve Tunceli oldu. Bu illeri 28,6 yaş ile İstanbul, 28,4 yaş ile Trabzon ve Rize izledi.

 İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 24,2 ile Muş ve Ağrı oldu. Bu illeri 24,4 yaş ile Şanlıurfa, 24,8 yaş ile Gaziantep izledi.
 

İllere göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşı, 2023
 

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Doğumların %3,3'ü çoğul doğum olarak gerçekleşti

 
Doğumların 2023 yılında %3,3'ü çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların %95,6'sı ikiz, %4,2'si üçüz ve %0,2'si dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.
 

Doğumların %40,6'sı annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2023 yılında doğumların %40,6'sının ilk, %30,4'ünün ikinci, %16,5'inin üçüncü, %11,9'unun ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

Doğum sırasına göre doğumların oranı, 2023
 Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin


Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.