Yargıtay: Alkent'te aidat olmaz !

Yargıtay Dursun Boran'ı haklı buldu. Alkent'de "Kat Mülkiyeti Kanunu Uygulanamaz" dedi..

Yargıtay: Alkent'te aidat olmaz !
A+ A-

Bu haberde taraflar değil, BELGELER konuşuyor..

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Alkent 2000 Mahallesi'nde, aidat davasını karara bağlayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi müthiş bir karar verdi ve Alkent de aidat toplanamaz, yönetim ve başkan seçilemez dedi.

Haberin ekindeki kararda aynen şöyle diyor:

" Birden çok parselde kurulu sitede, toplu yapı uygulamasına da geçilmemiş olduğundan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz. İhtilafın çözümü genel hükümlere tabidir. "

Bu şu demek:

Alkent 2000 de Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz. KMK uygulanmadığı için de, bir yönetici tayini, yönetim, işletme projesi, aidat, avans toplanamaz. Kat Mülkiyeti (KM ) uygulanmadığını içinde ( Yöneticilik Müessesesini sadece KM düzenlemektedir.) BİR YÖNETİMDE OLAMAZ!

Yani 10 senedir insanlardan haksız ve usulsüz şekilde aidat ve avans adı altında para toplandığı ortaya çıktı. Mahallede aidat ve avans olmaz diyerek, hukuk savaşı başlatan Dursun Boran da haklı çıktı.

Senelerdir haksız yere icra takiplerine, çirkin saldırılara maruz kalan gazeteci Dursun Boran, Yargıtayın bu kararı vermesine vesile olarak trilyonlarca aidat vurgununa son verdi. Şimdi insanlar geriye dönük ödedikleri paraları almak için davalar açacaklar.

MAHKEMESİ USULEN KARAR VERDİ DİYENLER. YARGITAY İŞTİHADINA NE DİYECEKLER?

Milyonlarca dolarlık Aidat vurgununu ortaya çıkaran Dursun Boran hakkında; Alkent yönetimi 4 icra davası açmış ve hepsini Dursun Boran kazanmıştır. Davaları REDDEDİLEN sözde site yönetimi, panikle "mahkeme usulen karar verdi" diyerek, aidat rantının kesilmesini engellemeye çalışmıştı. Ama artık çok sayıda insan bu belgeler den sonra aidat ödemiyor.

Şimdi 17 Haziran 2010 tarihli oybirliğiyle alınan Yargıtay ictihadı var:

"Birden çok parselde kurulu sitede, toplu yapı uygulamasına da geçilmemiş olduğundan Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanamaz. İhtilafın çözümü genel hükümlere tabidir. "

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene ( Dursun Boran 'a ) iadesine 17.06.2010 tarihinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan: Dr. Alatay ÖZDEMİR. Üyeler: Ayşe Özçelik, Nurten Abacı Utku, Hüdaverdi Coşkun, Filiz Pınarcı.

Dursun Boran 2004 de aidatlarla ilgili dava açmış, aradan geçen 4 sene sonra, gizlenen Alkent 2000'in Mahalle olduğu, yollarının 1993 de kamuya terk edildiği, çöplerin belediyece toplandığı, asayişin Jandarma tarafaından sağlandığı belgelerine ulaşmıştı.

Bu belgeleri Sulh Hukuk Mahkemesine sunan Boran, davayı her ne kadar aidatların düşürülmesi için açtımsada, aradan geçen 4 sene sonunda dava konusu yerin site değil, mahalle olduğunu belgeledim. Benden zorla alınan 35 bin tl. avansın kanuni faiziyle tarafıma geri ödenmesine, dava ekonomisi ve islahı göz önüne alınarak karar verilmesin dedi.

Alkent avukatı dava dilekçesindeki taleplerin dışına çıkılıyor diyince mahkeme davayı Red etti. Kararı harç yatırıp temyiz eden Dursun Boran ulaştığı yeni belgelerle dosyayı Yargıtaya gönderdi. 8 aylık maratondan sonra Boran'ın l ehine boulan dava şimdi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tekrar görülecek.

Şimdi Yargıtay içtihadı ve yeni belgelerle delilleri güçlenen Dursun Boran'ın davayı kazanıp kendinden haksız yere zorla alınan 35 bin TL yi kanuni faziziyle birlikte geri alacak. Mahalli mahkemenin Red kararını mahalle sakinlerine dağıtıp, insanları aidat ödemeye zorlayanlar bakalım Yargıtay kararınıda dağıtıp, "Pardon sizden senelerdir hukuksuz para almışız, bizim para toplamaya yetkimiz yokmuş" diyecek mi?

Boşu boşuna insanlar hakkında yetkileri yokken icra davaları açan, insanların evine haciz baskınları yaptırıp terör estirenler, şimdi savcılık ve mahkelerde hesap verecekler..

RESİM: YARGITAY'IN ALKENT 2000 HAKKINDA VERDİĞİ KESİN HÜKÜM GÖRÜLÜYOR

1.20100809151130.jpg