Yargıtay'dan emsal ''miras'' kararı

Yargıtay'dan emsal ''miras'' kararı
Güncelleme:

Yargıtay, miras davasında emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da para, ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğinde olduğuna hükmetti.

Bursa'da 1984'te evlenen bir çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle 4. Aile Mahkemesi kararıyla boşandı.

Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından davacı kadın, babasından miras kalan ancak kocasıyla açtığı ortak hesaba yatırılan paranın tahsilini istedi.

Davalı kocanın, kendisine bilgi vermeksizin hesaptan yüklü miktarda para çektiğini ifade eden davacı kadın, bu paranın davalı tarafından sebebi bilinmeyecek şekilde harcandığını veya saklandığını öne sürdü.

Davacının 138 bin TL'nin tahsili ile açtığı dava mahkeme tarafından kabul edildi. Kararı davalı koca temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay emsal nitelikteki kararında "Bir eşin miras ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri kişisel mal kabul edilmektedir" denildi.

Davalının iddiasında olduğu gibi paranın ortak harcamalarda kullanıldığının ispatlanamadığı vurgulandı.

Bozma kararının gerekçesi ise şöyle belirtildi:

"Müşterek hesaptaki paranın tamamının davacıya ait kişisel mal varlığı kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulması gerekmiştir."