Yeni açılacak tüm okullara mescit zorunluluğu getirildi

Yeni açılacak tüm okullara mescit zorunluluğu getirildi
Güncelleme:

MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğine göre, yeni açılacak her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası ile abdesthane ve mescit olması gerekiyor.

Buna göre kurumların açılabilmesi için, her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit, mutfak/ yemekhane /kantin/ kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, kurumun türüne göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması gerekiyor.

Sözcü gazetesinden Yurdagül Uygun'un haberine göre yönetmeliğe göre ayrıca, her okulda yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okulların ya da programların özelliklerine uygun laboratuvar, okul türü ve programına uygun bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, beden eğitimi salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen sayıda çalışan bulunan kurumlarda iş yeri sağlık ve güvenlik birimi ve revir odası bulunması zorunlu tutuldu.

Bunun dışında örgün eğitim kurumları için mahallen temin edilen binada; anaokulu açılabilmesi için etkinlik/oyun odasında öğrenci başına en az 2.40 m², ilkokul açılabilmesi için dersliklerde en az 1.60 m², ortaokul veya lise açılabilmesi için dersliklerde en az 1.85 m² kullanım alanı bulunması gerekiyor.

AYRI AYRI MESCİT
Yönetmeliği Sözcü'ye değerlendiren Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, eski yönetmeliğin tamamen yürürlükten kaldırılıdığını belirterek, eski yönetmelikte yer alan bazı düzenlemelere yeni yönetmelikte yer verilmediğini, yeni yönetmelikte pek çok düzenleme getirildiğini söyledi.

Dinçer, şöyle devam etti: “Bu düzenlemeler, bundan sonra açılması teklif edilecek ve açılacak her kurum için ayrı bir başlık oluşturulmuş. Kurum açılabilmesi için gerekli olan derslik, öğrenci ve kurumun açılacağı il ilçelerin nüfusları belirlenmiş. Açılacak kurumlarda bulunması zorunlu bölüm ve eklentiler ile özellikler sıralanmış. Açılacak kurumların çevre koşulları belirlenmiş, dersliklerde öğrenci başına düşen metrekare alanının ne kadar olacağı karar altına alınmıştır. Örneğin, bundan sonra açılacak her kurumda bir abdesthane, kadın ve erkekler için birer mescit zorunlu tutulmuş. Ayrıca açılacak her kurumun türüne ve programına uygun bölümlerin bulunması koşul olarak belirlenmiş. Pansiyonlu okul açılabilmesi için 100 öğrenci kapasiteli pansiyonun bulunması zorunlu tutulmuş. Öğretmen akademisi ve hizmetiçi eğitim enstitüsü açılmasının koşulları maddeleştirilmiş.”

"ATATÜRK ADI DARALTILDI"

Dinçer, ayrıca açılması öngörülen diğer okul türleri, sosyal tesisiler ve yaygın eğitim kurumlarının şartlarının neler olacağının karar altına alındığını kaydederek, “Kurumların kapatılmasının okul türlerine göre azalan öğrenci sayıları saptanmıştır. Okul adlarının verilmesinde de önceki yönetmelikten farklı pek çok düzenleme yeni yönetmelikte yer almıştır. Önceki yönetmelikte özel bir madde olarak yer alan Atatürk'le ilgili kurum adı verme maddesi yeni yönetmelikte sadece bir madde bendi olarak kapsamı daraltılarak düzenlenmiştir. Artık Türki Cumhuriyetlerinin özel şahsiyetlerinin adları da okul adı olarak uygunluk onayı verilmesi durumunda verilebilecek” dedi.

Sözcü