YÖK'ten ögrencilere sevindirici haber: Yeni sınav hakkı tanınacak

YÖK'ten ögrencilere sevindirici haber: Yeni sınav hakkı tanınacak
Güncelleme:

YÖK, azami öğrenim süresi dolan önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilere sevindiren haberi duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu, azami öğretim süresini tamamlayan öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların giderilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı. Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan kararlar üniversitelere gönderildi.

UYGULAMA DAHA ÖNCE ALINMAYAN DERSLER İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, önlisans ve lisans düzeyindeki (4, 5 ve 6 yıllık) tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler, hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarından yararlanabilecek. Azami süresi dolan öğrenciler için söz konusu sınav haklarının kullandırılmasında, eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılacak, teorik eğitimlerde ise sınav yapılacak. Aynı uygulama, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de geçerli olacak.

ÜCRET ÖDENMEYE DEVAM EDECEK

Söz konusu uygulama ve sınavlara girenler ders başına öğrenci katkı payını ve öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Katkı payı ve öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen miktarı aşamayacak.

Etiketler yök sınav öğrenci