Hükümet boşanan çiftler için harekete geçti

Hükümet boşanan çiftler için harekete geçti
Güncelleme:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı boşanmaları 'Türkiye Boşanma Araştırması' ile mercek altına alacak. Araştırmanın sonuçlarına göre evlilik ve boşanma süreçlerine yönelik kamu politikalarını destekleyici ve yol gösterici risk haritaları hazırlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile birliğinin bozulmasının nedenleri, evlilik bağını kuvvetlendiren dinamikler, boşanma sürecinde yaşananlar gibi faktörlerin değerlendirileceği "Türkiye Boşanma Araştırması" gelecek yıl yapılacak.

Araştırmanın amaç ve hedeflerine ilişkin detaylar belirlenirken teknik ayrıntılarla ilgili çalışmalar sürüyor.

BOŞANMA NEDENLERİ SAPTANACAK

Buna göre, araştırmayla öncelikle Türkiye'de kaba boşanma hızındaki heterojen yapının altında yatan nedenler bulunacak. Bu nedenlerin bölgelere göre olası farklılık gösterme durumlarının inceleneceği araştırmayla, evli olan kişilerin evlilik süreçleri ve boşanmaya yönelik algıları belirlenecek.

Boşanmaya neden olan faktörlerin ölçüleceği araştırma kapsamında ayrıca çözüm modelleri oluşturulacak. Bakanlık, çalışmayla evliliğin sürmesini sağlayan dinamikleri de belirleyecek.

Ailelerin kriz ve geçiş dönemlerinde bununla başa çıkma yolları ve bu dönemlerde yaşadıkları sorunlar ile güçlü ve zayıf yönleri de tespit edilecek.

RİSK HARİTALARI YAPILACAK

Araştırma sonucunda, bu alanda yapılacak çalışmalar için veriye dayalı uygulanabilir politika önerileri geliştirmek üzere istatistiki veriler toplanacak.

Verilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda evlilik ve boşanma süreçlerine yönelik kamu politikalarını destekleyici ve yol gösterici risk haritaları yapılacak.