Meclis açılırken…

TBMM yemin töreniyle yeni dönemin birinci yasama yılına girdi.

Böylece 1 Kasım seçimleri tüm sonuçlarıyla kesinleşmiş oldu.

Bundan sonra oluşturulacak Başkanlık divanının ve komisyonların da önemi var.

Meclis Başkanlığının tüm siyasal partilerin katılımıyla, komisyonların ise ‘demokratik’ toplum kesimlerinin katkılarıyla, bu birinci yasama yılı için bir planlama yapmasını öneririm.

Böyle bir planlama aynı zamanda performans değerlendirmesinde de yararlı olabilir.

Kuşkusuz; gerçek bir demokrasi sadece iktidar değil aynı zamanda muhalefet demektir.

Bu anlamda da, akılcı bir iktidar ile yapıcı bir muhalefet anlayışı dikkate alınmalıdır.

Türkiye’nin güvenlik, ekonomi ve dış siyaset alanında yakıcı sorunları bulunmaktadır.

Siyaset, -elbette özünü koruyarak- ama Meclis’te, ilkeli oydaşmalara da olanak tanıyarak, bu sorunları çözüm yoluna koymak görevindedir.

O arada, özgür basının ve özerk bir akademik dünyanın varlığı, denetleme ve düzeltme etkinliklerine büyük katkı sağlayacaktır.

Sorunların çözülmesini bekleyenler o çözümler için gayret göstermeli ve de o sorunları çözmesi beklenenlerin kendisi bir sorun haline dönüşmemelidir.

Kurallar, gelenekler, olumlu örnekler bunun için vardır ve zaman ise çok ama çok değerlidir.

Emeklilerimizin, ücretli çalışanların, işsiz gençlerin, tarım üreticisinin meseleleri yaşamsaldır.

Makro hedeflerin tutturulması, yatırım bütçesi ile cari açıkların dengesi çok önemlidir.

Güneydoğumuzda bölge halkının desteği; terörle mücadelede ve Suriye’nin Kuzeyindeki hançerin “kırılmasında” fayda sağlayacaktır.

Yakın tarihin en büyük mülteci kitlesini kabul etmiş olmamız hem bölgeyle hem Avrupa ile ilişkilerimizde başlı başına 'yeni' bir faktördür; bu olgular ve olası krizler çok iyi yönetilmelidir.

İnsan hak ve özgürlükleri, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, sendikalılaşma ve grev hakları gibi alanlarda standartlarımızı yükseltmeye ve yüzde on barajı dahil siyasi partilerle ilgili yasalar açısından demokratikleşmeye ihtiyacımız vardır.

Tıpkı yasama dokunulmazlığı gibi Anayasanın da bir tür “dokunulmazlığı” olup; bunun anlatımı, ilk dört maddede somutlanabilir. Bunun dışında Meclis -diğer dönemlerde de olduğu gibi- kimi değişikliklere yönelebilir.

Bu durum dahil yaşayışımız ve geleceğimizle ilgili her temel konunun saydam bir şekilde ve mümkün olan en geniş katılımla toplumda tartışılması, demokrasinin de bir gereğidir.

Dilerim ki yeni yasama yılı başarılara, barışa, birliğe, büyümeye vesile olsun.