Yardım toplama, bağış kampanyaları...

Koronavirüs veya Covid-19 tehdidi sonrası merkezi hükümet ve belediyeler tarafından başlatılan kampanyalarla ilgili görüşlerimi, önyargıdan uzak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunları aşama aşama sıralayacak olursak,

BİRİNCİSİ,
Hukuki açıdan “Yardım Toplama” ile “Bağış” farklı kavramlardır. Yardım toplama Vali veya Kaymakamların iznine tabi iken, bağışta gönüllülük esastır ve bağış, üniversitelerin, belediyelerin, merkezi idarelerin yasal gelir kaynakları arasındadır.

İKİNCİSİ,
Gönüllülük esasına bağlı olarak her bir vatandaş ya da tüzel kişilik üniversite, belediye ya da merkezi idare birimlerine bağışta bulunabilir. Şartlı bağışta, bağış tutarının bağış yapılan amaca uygun harcanma mecburiyeti vardır. Bağı ve yardımlara ilişkin temel düzenleme, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 40. maddesinde düzenlenmiştir.

ÜÇÜNCÜSÜ,
Başlatılan kampanyalarda, kampanyanın Yardım Toplama mı? Bağış mı? olduğu mutlaka belirtilmeli, yardım toplamada, Valilik veya Kaymakamlık izni ile banka hesap bilgileri paylaşılmalıdır. Bağışlar, ilgili kurumun bütçe hesaplarına kayıt edilmeli ve takibi bütçe prensiplerine göre yapılmalıdır.

DÖRDÜNCÜSÜ,
İnsanlık ve ülkemiz zor bir süreçten geçerken, yardım toplama veya gönüllü bağış kabul etme kampanyaları başlatılabilir. Bu tür kampanyalar, bizim toplum geleneğimizde ve dayanışma anlaşıyımızda bulunmaktadır. Birey ya da tüzel kişiler, kendi serbest iradeleri ile istediği kampanyalara katılabilir.

BEŞİNCİSİ,
Kampanyaları ayrıştırmanın, “Senin kampanyan” “Benim kampanyam” şekline dönüştürmenin veya bunun üzerinden farklı beklentilere girmenin hiç kimseye bir faydası olmayacaktır.

ALTINCISI VE EN ÖNEMLİSİ,
Herkes kendi işini en iyi şekilde yapmalı, birlik ve beraberliğimiz zedelenmemeli ve hiç bir şey virüsle mücadelenin, insan ve toplum sağlığının önüne geçmemelidir.

İŞİN ÖZÜ,
İnsanlığın ve ülkemizin bu zor günlerinde, ayrışmayalım, daha da kenetlenelim. Yapacak daha çok işimiz var...

Saygı ve sevgilerimle.

Levent KÜÇÜK
Genel Başkan
Tüketiciler Derneği-TÜDER

instagram.com/leventkucuk1
twitter.com/27Ekim
linkedin.com/in/levent-küçük-51541a58/


levent küçükLEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.
26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici, bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.

A+ A-