Neşe Erberk'ten yalanlama

Neşe Erberk'ten yalanlama
Güncelleme:

Neşe Erberk’in Beşiktaş’ta konut alanında bulunan anaokulunu açmak için sahte teknik rapor hazırlattığı ve 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağına dair iddialar Erberk tarafından yalanlandı.

İşte Neşe Erberk'in avukatı aracılığıyla yaptığı o açıklama:

Müvekkil Neşe Erberk hakkında bugün basında çıkan haberlerde, müvekkil hakkında sahte rapor düzenlettiği suçlaması ile dava açıldığı ifade edilmiştir.

 

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz işbu açıklama ile belirtmek isteriz ki; müvekkilin söz konusu suçlama ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

 

 Müvekkil, 2015 yılında kiralamış olduğu taşınmazı ilkokul olarak kullanmak istemiş ve bunun için gerekli olan resmi müracaatları usulüne uygun olarak gerçekleştirmiştir.  Bu çerçevede iddianamede adı geçen mimarlık firması tarafından, taşınmazın ilkokul olarak kullanılmasının mevcut taşıyıcı sistem güvenliğini değiştirmeyeceği ve statik açıdan bir sorun oluşturmayacağı kanaatini bildirir rapor hazırlanmıştır.  Söz konusu rapor teknik bilgiye dayalı rapor olup müvekkilin bahsi geçen rapora herhangi bir dahlinin olması mümkün değildir.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yapılan araştırma ve inceleme neticesinde taşınmazın ilkokul olarak kullanılmasında bir sakınca görülmemiş ve müvekkile gerekli ruhsat verilmiştir.  Hal böyle iken, taşınmazın bulunduğu yerin mal sahiplerinin kendi arasında miras paylaşımı nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar neticesinde -herhangi bir hukuka aykırı fiili olmasa dahi- kamuoyu tarafından tanınmasının da etkisi ile müvekkil bu yönde asılsız suçlamalara maruz kalmıştır.    Müvekkil, hatalı değerlendirmeler ile oluşturulan iddianamede atılı suçlamaları işlemediği yapılacak yargılama neticesinde ortaya çıkacaktır.

  Müvekkile yöneltilen asılsız suçlamalar ile ilgili gerekli yasal yollara başvurulacaktır.  Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. 

 Neşe Erberk Vekili
Av. Şenol Öztürk