Muayene ve takip sistemine çekidüzen

Muayene ve takip sistemine çekidüzen

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kara yollarında kayıt dışı taşımacılığı ve haksız rekabeti azaltmak için denetimleri artırıyor.

Bu kapsamda elektronik kayıt ve takip sistemi hayata geçirilerek, araç muayenelerinde denetimler etkinleşecek. Kara yolu nakliye sektöründe mevzuat gözden geçirilerek, malların yüklenişinden teslimine kadar geçen aşamalar takip edilebilecek.

Söz konusu sistemin, ilgili bütün kurumlar iş birliğiyle gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Sistemde elektronik bilgi paylaşımı da olacak. Ayrıca eşya ve yolcu taşımacılığında istatistiki veri oluşturulmasına da ihtiyaç duyulduğu, bu konuda ilgili kuruluşlarla ortak toplantı yapılacağı belirtildi. Bu yıl içerisinde sistemin altyapısının hazırlanması planlanıyor. Bakanlık, denetimleri uluslararası düzeye getirmek için AB mevzuatına yönelik çalışmalar da yapacak. Bu arada sayısal takograf sistemi bilgileri ile ilgili veri tabanı kurulması da, planlanan bir diğer çalışma.