Şempanzelerle ilgili ezber bozacak araştırma

Şempanzelerle ilgili ezber bozacak araştırma
Güncelleme:

Bilim insanları tarafından insanların yaşayan en yakın akrabası olarak kabul edilen şempanzelerin de ritim duygusuna sahip olduğu ve dans etmeyi sevdiği belirtildi.

Japonya’da Kyoto Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, insana özgü olduğu düşünülen dansın şempanzeler tarafından da sevildiğini ortaya koydu. Bilim insanları piyanoda bir parça çalınırken şempanzelerin el çırptığını, ayaklarını yere vurduğunu ve müzikle salındığını belirtti.

Araştırma için yedi şempanze, altı gün boyunca iki dakikalık piyano parçaları çalarken gözlemlendi. Şempanzelere öncesinde herhangi bir hareket gösterilmedi ve yaptıkları hareket karşılığında bir ödül de verilmedi. Buna rağmen şempanzelerin müzik başlar başlamaz kendiliğinden ona uyum sağladıkları görüldü.

Erkekler, dişilere göre daha yatkın

Araştırma ekibinin başındaki Yuko Hattori, “Şempanzeler de bir şekilde aynı insanlar gibi dans ediyor” dedi. 

Öte yandan erkek şempanzelerin dişilere kıyasla müziğe karşılık vermeye daha yatkın olduğu, sesle eşlik etmeye daha fazla meylettiği ve daha uzun süreler boyunca ritme ayak uydurduğu saptandı.

‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ adlı dergi için araştırma sonuçlarını kaleme alan bilim insanları, bunu şöyle açıkladı; “Müzikal yetenek konusunda insanlarda böyle bir cinsiyet farkı olmadığı göz önüne alındığında, erkek şempanzelerin sese daha duyarlı olmaları, onların insanlarla paylaştıkları ortak atadan ayrıldıktan sonra edindikleri bir şey olabilir. Bu ayrıca onların ataerkil topluluk yapılarıyla da ilişkilendirilebilir, bu topluluklar da erkek şempanzeler bölgelerini ve grup üyelerin korumak için sık sık işbirliği yapıyorlar.”

Öğrenilen bir şey değil, kökleri derinde

Araştırma, dansın öğrenilebilir bir şey olmasından ziyade ilkel bir dürtü olabileceğini ortaya koyması bakımından önemli sayılıyor.

Bilim insanları, “İnsanlarda müzik dinlemek, beynin motor ve işitsel bölgeleri arasında yakın bir bağlantı kurarak ritmik hareketlere teşvik ediyor. Sonuçları gösteriyor ki; müzik ve dans için ön koşulların kökleri derinlerde ve yaklaşık 6 milyon yıl önce insanlarla şempanzelerin paylaştığı ortak ataya kadar gidiyor” yorumunu yaptı.