Çalışanlar dikkat! Bunu yapmazsanız her an vergi borcunuz çıkabilir

Çalışanlar dikkat! Bunu yapmazsanız her an vergi borcunuz çıkabilir
Güncelleme:

İş değiştiren veya birden fazla işverene bağlı çalışanlara son dönemde vergi borcuyla ilgili birçok tebliğ geliyor. Yasalarda olan ancak bugüne kadar uygulamasına sık rastlanmayan bu durum karşısında birçok kişi şaşkın. Tebliğde belirtilen tarihe kadar vergi dairesine başvurmak önemli.

Posta gazetesinin haberine göre, vergi daireleri son günlerde iş değiştiren veya birden fazla işyerinden ücret alan binlerce kişiyi gelir durumundan tespit ederek tebligat gönderiyor ve görüşmeye çağırıyor.

Vergi daireleri iş değiştirdiği için vergi dilimi sıfırdan başlatılan ve birden fazla işverene bağlı olarak çalıştığı için Gelir Vergisi eksik hesaplanan kişileri görüşmeye çağırıyor ve eksik beyan edilen tutarlar için pişmanlıktan da yararlanarak beyanname doldurulmasını sağlıyor.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre; ücretin vergisi, çalışanlar adına işveren tarafından Maliye’ye ödeniyor. Ancak iş değişikliğinde vergi ödemesini yeni işyeri yapıyor. Bu durumda hesaplama sıfırdan başlıyor. Böylece işveren işçinin toplam geliri üzerinden değil, işe başladığı tarihten itibaren gelir vergisi ödüyor ve vergi dilimi yüzde 15’ten başlatılıyor. Bu nedenle kişinin vergi dilimi düşükten hesaplanmış oluyor ve çalışan eksik gelir vergisi ödemiş oluyor.

Oysa çalışanın yıllık gelirinin yasada belirtilen vergi dilimlerine göre hesaplanması gerekiyor. Bunu da çalışan kişinin beyan etmesi şart. 2018’de iki işverene birden bağlı olarak çalışan bir kişinin ikinci işvereninden elde ettiği ücretin 34 bin liraya kadar olanı beyana tabi değil.

Ancak ikinci işverenden alınan ücret 34 bin lirayı geçiyorsa bu durumda kişinin bu tutarı beyan etmesi gerekiyor. 2019 için bu limit 40 bin lira. Çalışanlar bu tutarlara ilişkin beyanname vererek eksik ödedikleri Gelir Vergisi tutarlarını ödemeye çağrılıyor.

Örnek 1 - İlk işverenden yıllık 50 bin lira, ikinci işverenden yine yıllık 25 bin lira elde edildiyse; ikinci işverenden elde edilen kazanç 2019 yılı için belirlenen 40 bin liralık gelir vergisi ikinci dilimini geçmediği için beyanname vermeye gerek yok.

Örnek 2 - İlk işverenden 50 bin lira kazanıp ve ikinci işverenden 45 bin lira gelir elde edildiyse, ikinci işverenden elde edilen kazanç 40 bin lirayı geçtiği için beyanname verilecek.

Örnek 3 - İlk işverenden yıllık 25 bin lira kazanıp, ikinci işverenden de 50 bin lira gelir elde edildiyse, ilk işverenden elde edilen kazanç 40 bin lira kademesini geçmediği için beyanname verilmeyecek.

Yıl içinde iş değiştiren ve ayrı ayrı olmak üzere işverenlerdeki brüt ücret toplamı (yüzde 14’lük SGK primi ve işsizlik primi düşüldükten sonra hesaplanacak), gelir vergisi tarifesindeki ikinci vergi dilimini (2019 için 40 bin lira) aşan çalışanlar da beyanname verecek.

Aynı işyerine bağlı olarak farklı departmanda göreve başlayan yani sigorta giriş çıkışı yenilenenler için bu durum söz konusu değil. Böyle bir durumda vergi dairelerinden tebligat geldiyse, bu durumu sizin ispatlamanız yani gerekli belgeleri bildirmeniz isteniyor. Bu yolla ek vergi ödemek durumunda kalmıyorsunuz.

Vergi Usul Kanunu’na göre; Maliye’den tebligat alanların 15 gün içinde vergi dairelerine giderek izahta bulunması halinde, mükellefler vergi incelemesine tabi tutulmuyor. Mükellefe kolaylık sağlanması için bu kişilerden sadece eksik verginin gecikme faizi alınacak. Vergi daireleri ilk görüşmede işverenden aldıkları ücret ve ödenen vergileri gösteren belge getirmeleri isteniyor.

Buna göre beyanneme verip vermemesi gerektiği belli oluyor. 15 günde başvuru halinde eksik ödenen tutarlara ilişkin pişmanlık indirimi de uygulanabiliyor. Bazı durumlarda borçlu değil alacaklı dahi çıkabiliyorsunuz. Bunun hesabı vergi dairelerinde yapılıyor.

Posta