Doğalgaz sayaçları değişiyor, söktürmeyene ceza gözüktü

Doğalgaz sayaçları değişiyor, söktürmeyene ceza gözüktü
Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının düzenlenmesi konusunda bir genelge yayınladı. Sayacını güncellemeyenlere maddi cezai yaptırım uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrik, su ve gaz sayaçlarının düzenlenmesine yönelik bir genelge yayınladı. Genelge kapsamında, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülen doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına karar verildi.

Yeni kararın temel hedefi, enerji tüketiminin güvenilirliğini artırmak ve sayaçların belirlenen standartlara uygun hale getirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, Bakanlığın ilçe yönetimleri veya kullanıcının seçtiği servisler tarafından kontrol edilen sayaçlar, yeni yönetmeliğe uygun bir şekilde denetleniyor. Bakanlık, bu hizmet için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yapılan muayene sırasında sayacın tip onayının eksik olması veya tip onayını etkileyen bir değişikliğin tespit edilmesi durumunda muayene durdurulacak ve sayaca cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Bu adımlar, enerji tüketim sisteminin güvenilirliğini sağlama ve standartları koruma amacı taşıyor.

UYGUN SAYAÇLAR DAMGAYLA İŞARETLENECEK

Sayaç kullanıcısı, sayaçtan sorumludur. Sayaç muayenesi, ya kullanıcı tarafından ya da kullanıcı tarafından yetkilendirilen il yetkilileri tarafından talep edilebilir. İlk muayene, periyodik muayene veya stok muayenesi sonuçlarına bağlı olarak, geçerli olan sayaçlar damga ile işaretlenir.

1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sunulan veya bu süre zarfında son muayenesi gerçekleştirilen, gaz iletim şebekesinde bulunan veya doğrudan iletim şebekesine bağlanan sayaçlar, ilgili kullanıcılara ve ilçe belediyelerine bildirilecektir. Bildirimin yapılmasının ardından, takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar, 2025 yılına kadar olan süre içinde bu sayaçlar sökülerek detaylı bir denetimden geçirilecektir.

ESKİ SAYACI SÖKMEYENLERE PARA CEZASI

Bu tarih öncesinde rapor sunmayan veya sayacın kullanım süresinin sona ermesi nedeniyle eksik veya hatalı rapor sunan kullanıcılara karşı idari işlem başlatılacaktır. Son başvuru tarihine kadar kayıt olmayan, eksik veya yanlış bildirimde bulunanlara ise idari para cezası uygulanacaktır.

Yeni karar, enerji tüketiminin güvenilirliğini artırmayı ve sayaçların belirlenen standartlara uygun hale getirilmesini hedeflemektedir. Yönetmelik kapsamında, sayaçlar, Bakanlığın ilçe yönetimleri veya kullanıcının tercih ettiği servisler tarafından denetlenmektedir. Bakanlık, bu hizmet için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Muayene sırasında sayacın tip onayının eksik olması veya tip onayını etkileyen bir değişiklik tespit edildiğinde, muayene durdurulacak ve sayaca cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Bu adımlar, enerji tüketimi sistemini güvenilir kılmayı ve standartlara uygunluğu sağlamayı amaçlanıyor.