SGK'dan prim borcu olanlar için flaş karar !

SGK'dan prim borcu olanlar için flaş karar !
Güncelleme:

SGK, son 1 yılda prim borçlarını düzenli ödeyenlere borçlarını taksitlendirme hakkı sağladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) hayata geçirilen Uyumlu İşveren Düzenlemesi’yle işverenlerin borçlarında yapılandırılmaya gidildiğini belirterek, “İşverenlerimizin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırıyoruz” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu. İşverenlere kolaylık sağlamaya ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirten Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Uyumlu İşveren Düzenlemesi’nin hayata geçirildiğini böylece işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırabileceklerini duyurdu.

Bakan Selçuk, iyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesine karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere birçok kolaylık getirildiğini ifade etti ve düzenlemeden yararlanabilecek uyumlu işverenlerin tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ne şekilde yapılacağını açıkladı.

Selçuk, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olanlar, başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olanlar ve buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olanların taksitlendirmeden yararlanabileceğini belirtti.

"60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek"
Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Selçuk, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” dedi.
Bakan Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıkları da şöyle sıraladı:

“Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak. Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık yüzde 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ila yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek. 500 bin TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500 bin TL’yi aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek. Hacizli malın, kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına kurumca izin verilebilecek. Borç miktarı 2 milyon TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda Kanunda sınır konulmamıştır. Borç miktarı 2 milyon TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın Kanuna göre belirlenen değeri 2 milyon TL’yi aşmamalıdır."
İşverenlerin omzundaki yükü bölüşerek geleceği refahla inşa etmeye devam ettiklerini vurgulayan Selçuk, "Biliyoruz ki işverenlerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımız da aynı oranda güçlenecektir" dedi.

Seçiniz...

Etiketler SGK prim borcu taksit