Tapu sahipleri dikkat! Başvurmayan hakkını kaybeder!

Tapu sahipleri dikkat! Başvurmayan hakkını kaybeder!
Güncelleme:

Hisseli tapu sahiplerine, tapuda ön alım hakkı için yapılan açıklamada 90 gün süre olan başvuru süresinin altı çizilirken, yasal süre içerisinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceğini belirtildi.

Birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapu sahiplerine kritik uyarı geldi. Yasal süre içinde başvuru yapmazlarsa haklarını kaybedecek. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisi bulunuyor. Kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri tapu belgesi ile kayıt altına alınırken tapu tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabiliyor.

Müstakil tapu ve hisseli tapu olarak adlandırılan tapularda taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisinin tek bir kişiye ait olduğunu gösteren tapular müstakil tapu olarak adlandırılıyor. Tapu üzerinde tasarruf yetkisinin birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapulara ise hisseli tapu adı veriliyor.

HİSSELİ TAPU SATIŞI NASIL YAPILIR?

Tapunun satışı konusunda işlenecek yöntemler tapunun cinsine göre değişmektedir. Hisseli tapunun satışı konusunda da uyulması gereken yöntemler farklıdır. Hisseli tapunun satışı konusunda izlenecek yöntem hissedarların anlaşmalarına bağlıdır. Hissedarların ortak satış kararına varması durumunda tapu bir bütün olarak satılır.

Asgari ücrete seçim öncesi ara zam iddiaları! Mart ayında asgari ücrete zam gelecek işte yeni zamlı rakam! Asgari ücrete seçim öncesi ara zam iddiaları! Mart ayında asgari ücrete zam gelecek işte yeni zamlı rakam!

TAPUDA ŞUFA SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hisseli tapuda şufa hakkı bulunmakta olup böylelikle hisse sahiplerine ön alım hakkı tanınır. Bu hak sayesinde hisseli tapuya sahip olan biri bu hakkı satmak istediği takdirde diğer hissedarların bu payı öncelikli olarak satın alma hakkı bulunmaktadır. Ancak hisseli tapularda alım için uygulanan süre sınırı bulunmaktadır.

Bakiye iadesi başladı! Vodafone Türk Telekom Turkcell hat sahiplerine duyuruldu 119 TL'nizi hemen alın Bakiye iadesi başladı! Vodafone Türk Telekom Turkcell hat sahiplerine duyuruldu 119 TL'nizi hemen alın

Hissedarın diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satış için itiraz hakkı bulunmakta olup tapunun devrinin dahi iptal edilmesi mümkündür. Bu nedenle mutlaka hisseli tapu satışında bu payı alan kişi mağdur olmamak adına diğer hissedarlardan yazı ile feragatname almalıdır. Hisseli tapunun üçüncü bir kişiye satılır ve bu satış işlemi noter üzerinden hissedarlara bildirilirse paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde ön alım talepli dava açılması gerekir. Süre içinde açılmayan davada ön alım hakkı ortadan kalkar. Yine hisseli tapuda diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma sınırı bulunmakta olup davanın açılmaması durumunda ön alım hakkı düşer.