THY zarar bilançosunu açıkladı

THY zarar bilançosunu açıkladı
Güncelleme:

Türk Hava Yolları, geçen yıl ne kadar zarar ettiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), geçen yılı (2015) 410 milyon lira zararla kapattı.

THY, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na sunduğu 2015’e ait geçici vergi beyannamesini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na bildirdi. KAP’ta ‘Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi’ başlığı ile yer alan bildirim için, “Ortaklığımızın, 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır” ifadesi kullanıldı.

Uzmanlara göre şirketin söz konusu zararında dövize endeksli borçları etkili oldu.

201602161511_150.jpg

THY’nin açıkladığı geçici vergi beyannamesinde yer alan 2015 yılına ait bazı göstergeleri şöyle: 

Brüt satışlar 27,5 milyar TL
Yurtdışı satışlar 23,8 milyar TL
Faaliyet giderleri 3,7 milyar TL
Diğer faaliyetlerden olan gelir 1,63 milyar TL
Diğer faaliyetlerden olan gider 16,8 milyar TL
Finansman gideri 0,8 milyar TL (yaklaşık 800 milyon TL)
Olağan zarar 0,6 milyar TL (yaklaşık 600 milyon TL)
Dönem zararı 0,4 milyar TL (yaklaşık 400 milyon TL)

Etiketler THY zarar bilanço