AK Parti'den Uludağ için tartışma çıkartacak adım

AK Parti'den Uludağ için tartışma çıkartacak adım
Güncelleme:

AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi ile bölge, yeni bir yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Uludağ’a ilişkin karar verici konumda olacak komisyon aracılığı ile korunması gerekli taşınmaz ve tabiat varlıklarına yönelik planlar, projeler, iş ve işlemleri hayata geçirme yolu açılacak.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre Uludağ sınırları içerisindeki Hazine’nin özel mülkiyetindeki veya devletin tasarrufundaki yapılar ile orman alanları içerisindeki tüm yapı ve tesisler, komisyona devredilecek. Bu yapıların satışı, kiraya verilmesi, işletilmesi, irtifak hakkı kurulması gibi işlemler, yine komisyonun izin vermesi durumunda hayata geçirilebilecek. Uludağ’da gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetlere, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli tesislerin inşa onayı yetkisi de bu komisyonda olacak.

MUAFİYET DE TANINIYOR

Kanun teklifi kapsamında, Uludağ Alan Komisyonu’na çok sayıda ‘istisna’ da tanınacak. Buna göre komisyon, Harçlar Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenmesi gereken katılma paylarından, veraset ve intikal vergisinden, emlak vergisinden ve tapu ile kadastro döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulacak. Uludağ hakkında karar alıcı konumda olacak komisyonda görev alacaklar şöyle:

- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilecek mimarlık, mühendislik, bölge planlama gibi alanlardan mezun olmuş dört üye.

- Bursa Vali Yardımcısı, Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden iki üye.

- Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü’nden bir üye.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan iki üye.

- Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan iki uzman.

- Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden bir üye.

 

Birgün